Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní pozici vedoucího (velitele) Městské policie Týniště nad Orlicí

Starosta města Týniště nad Orlicí vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici vedoucího (velitele) Městské policie Týniště nad Orlicí v přímém výkonu

                                                                             

 

DRUH PRÁCE: vedoucí zaměstnanec – strážník v přímém výkonu pověřený plněním některých úkolů při řízení Městské policie Týniště nad Orlicí
MÍSTO VÝKONU PRÁCE: Týniště nad Orlicí
PLATOVÉ ZAŘAZENÍ: platová třída 9 – vrchní strážník s úspěšně vykonanou zkouškou odborné způsobilosti příplatek za vedení
PRACOVNÍ POMĚR plný pracovní úvazek na dobu neurčitou

 

Základní předpoklady pro výkon funkce