Informace pro občany Křivic - příští fakturu za vodu obdržíte až v dubnu 2022

Vážení odběratelé, těší nás, že významná část obyvatel v obci hradí vodné formou měsíčních (čtvrtletních) záloh s ročním vyúčtováním. Z tohoto důvodu budou v Křivicích probíhat odečty vodoměrů u všech maloodběratelů pouze jedenkrát ročně. Příští odečty tedy proběhnou až v dubnu 2022 a odběratelé musí počítat s částkou odpovídající roční spotřebě vody.


Ti, kteří mají zájem o sjednání zálohových plateb, mohou:

 

Z důvodu splnění zákonných požadavků na obsah Smlouvy o dodávce vody probíhá současně při sjednávání zálohových plateb i její aktualizace (viz Formulář „Změna stávající smlouvy“).

Pro komunikaci s našimi pracovníky upřednostněte, prosím, email.

S ohledem na velké množství požadavků na zálohy a změny smluv, může vyřízení vaší žádosti trvat až 90 dnů.

Děkujeme za pochopení.

 

Ing. Iveta Doležalová

Generální ředitelka

AQUA SERVIS, a.s.