KOTLÍKOVÉ DOTACE

Vážení zájemci o kotlíkovou dotaci,

dne 24.2.2021 bude Královéhradecký kraj přijímat další žádosti o kotlíkové dotace. Kapacita nové výzvy 21OPK01 je 500 pořadových míst.


Jedná se o doplnění zásobníku projektů, jehož první část byla vytvořena ve výzvě 20OPK01 v loňském roce na podzim. Kraj mezi žadatele tentokrát rozdělí cca 11,5 milionů korun na výměnu starých zdrojů vytápění.

Dotace bude opět sloužit na výměnu kotlů s ručním přikládáním první a druhé emisní třídy za kotel na biomasu (ruční i automat), plynový kondenzační kotel nebo tepelné čerpadlo. Podporu není možné získat na výměnu stávajícího kotle s automatickým přikládáním, stávajícího plynového kotle nebo lokálních topidel, jako jsou krbová nebo akumulační kamna.

Veškeré informace naleznete  na úřední desce kraje. Dále také budou informace zpřístupněny v dotačním portále Královéhradeckého kraje DOTIS v sekci Kotlíkové dotace nebo na odkazu:

http://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?pgid=189