Naučná stezka ve Vokliku

Slavnostním přestřižením pásky starostou panem Liborem Koldinským byla dne  25.6.2019 oficiálně uvedena do provozu naučná stezka.  

Otevření stezky proběhlo za účasti dětí mateřských škol, základni školy, představitelů města a představitelů realizační firmy.

Vyhotovením byla pověřena vítězná firma EKOSFER Solutions, s.r.o. z Třebechovic pod Orebem, která vytvořila několik tematických stanovišť se zaměřením na ekologii, biologii a lesní pedagogiku.

Hlavním cílem projektu bylo zatraktivnit dané území, zpřístupnit jej široké veřejnosti a nabídnout návštěvníkům aktivní trávení volného času a dále pak přispět ke vzdělávání mladé generace při kontaktu s přírodou a krajinou. Nemalým přínosem, který lesopark má, je téměř celoroční relaxace v příjemném a klidném prostředí dál od městského šumu. V lesích je i čistší a zdravější klima.

Dílčím cílem bylo vytvoření odpočinkového místa, které kombinuje ekologické herní prvky, informační panely, altán a mobiliář zasazené do prostředí přírodního lesa. Nenásilnou formou podporuje veřejnost k ekologickému chování a pozitivnímu vztahu k přírodě. Nemohu nezmínit dlouholeté úsilí pracovníka městského úřadu pana Josefa Urbánka, bez jehož vize a úsilí by lesopark nevznikl. Poděkování patří všem, co se podíleli na realizaci.

Pro vybudování lesoparku „Voklik“ město Týniště nad Orlicí zažádalo o dotaci SZIF v rámci výzvy MAS NAD ORLICÍ č. PRV 6 „Les pro odpočinek“. Lesopark „Voklik“ byl vybudován celkem za 816 750 Kč včetně DPH, z čehož výše dotace činí 675 000 Kč a rozdíl je financován městem Týniště nad Orlicí.

Došlo například k vybudování altánu, laviček, houpačky, dřevěných varhan, altánu se stopami zvířat, úpravě stávajících stezek a opravě dvou mostků a mnoha dalších prvků. Stačí jen lesopark navštívit, projít, pobavit se a užít pohodu ve stínu krásných starých stromů.

Bohužel musím konstatovat, že i když je lesopark v provozu jen pár dní, dochází k ničení zařízení a vybavení. Jsou ničeny informační tabule, dřevěné varhany a další. Opravy poté stojí nemalé finanční prostředky. Rád bych tak apeloval na návštěvníky, aby využívali lesopark k účelu, ke kterému byl vytvořen a pomohli nám tak zachovat jeho funkci.

Pavel Nadrchal, místostarosta

Nová stezka ve Vokliku

V úterý 25. června pan starosta Koldinský slavnostně otevřel novou stezku v Lesoparku Voklik. Pro děti z mateřské a základní školy byla připravena ukázka obojživelníků a plazů, různé druhy ptačích budek a přírodovědný minitest. Děti za své znalosti a hudební vystoupení samozřejmě dostaly sladkou odměnu. Pro návštěvníky lesoparku byla, ve spolupráci města Týniště nad Orlicí a firmy EKOSFER, vybudována nová odpočinková místa s informačními tabulemi a interaktivními prvky. V herním altánu si můžete porovnat svoji délku skoku s vrabcem, blechou nebo žábou, do pískoviště můžete otisknout stopy jezevce, lišky, ježka a dalších zvířat. Součástí prací byly také rekonstrukce dvou mostků na přístupech do lesoparku. Veliké poděkování patří panu Urbánkovi, který se dlouhodobě stará o zlepšování životního prostředí v našem městě, a který na realizaci stezky po celou dobu dohlížel. Doufáme, že nová stezka zpříjemní chvíle volna všem obyvatelům Týniště nad Orlicí.

Aleš Svoboda, EKOSFER Solutions, s.r.o.