Způsob zpracování odeslané datové zprávy

K 1. říjnu 2001 byla zřízena elektronická podatelna pro příjem podání v elektronické podobě. Od 1. 11. 2009 město Týniště nad Orlicí přijímá datové zprávy i pomocí datové schránky.

Po přijetí elektronické datové zprávy provede oprávněný pracovník podatelny následující:

A) Kontrola elektronické datové zprávy

  1. zda je podání přijaté v elektronické podobě čitelné
  2. zda obsahuje adresu elektronické pošty odesílatele
  3. zda je elektronicky podepsáno – platný, zaručený elektronický podpis a kvalifikovaný certifikát vydaný akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb
  4. elektronická podatelna potvrdí přijetí/nepřijetí podání prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu elektronické pošty odesílatele

B) Potvrzení doručení datové zprávy

Každá přijatá datová zpráva bude potvrzená prostřednictvím e-mailu s níže uvedeným textem:

VZOR:

Datová zpráva byla doručena elektronické podatelně Městského úřadu Týniště nad Orlicí, podatelna@tyniste.cz dne: DD.MM.RRRR v HH.MM.SS

Identifikátor dokumentu

S pozdravem

Jméno a příjmení oprávněného příjemce zprávy

C) Seznam oprávněných zaměstnanců Městského úřadu Týniště nad Orlicí, kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát.

Jméno a příjmení

Č. certifikátu

Vydavatel kvalif. certifikátu

Marta Beranová

1939708

PostSignum