Vyhlášky a nařízení města

Přehled PLATNÝCH obecně závazných vyhlášek a nařízení města Týniště nad Orlicí. Pro zobrazení zrušených vyhlášek zaškrtněte "Prohledávat včetně archivu" ve vyhledávacím formuláři.

Vydávání obecně závazných vyhlášek patří do pravomoci zastupitelstva města, radě města je vyhrazeno vydávat nařízení.

Vyhláška o pohybu psů na veřejném prostranství

Číslo evidenční:1/2007
Den vyvěšení:9.3.2007
Den sejmutí:do odvolání
Zdroj oznámení:Zastupitelstvo města
Typ oznámení:Vyhláška

Podrobnosti:

Obecně závazná vyhláška města

Týniště nad Orlicí

kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Týniště nad Orlicí a vymezují prostory pro volné pobíhání psů

č.1/2007 
vyvěšeno: 9.3.2007Platnost: od 9.3.2007

Zastupitelstvo města Týniště nad Orlicí se na svém zasedání dne 5.3.2007 usneslo vydat na základě ust. § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství1) v obcích Týniště nad Orlicí, Petrovice n.O., Rašovice, Křivice, Štěpánovsko. Na veřejných prostranstvích v obci je možný pohyb psů pouze na vodítku.

V k.ú. Týniště nad Orlicí se jedná o následující ulice a náměstí: U Dubu, Dukelská, Čs. armády, Družstevní, Okružní, T.G.Masaryka, sídliště U Dubu, V Sítinách, Dr. E. Beneše, Zvoníčkova, Čelakovského, Pod Stávkem, Za Drahou, Nádražní, Na Bělidle, Jiráskova, Smetanova, 17. listopadu, Sady Čs. armády, Komenského, Turkova, Mostecká, Podkostelní, Hřbitovní, Mírové náměstí, Lipská, Tyršovo náměstí, Tomkova, Sokolská, Sportovní, V Olšině, Voklik, V. Opatrného, Na Netřebě, Vašátkova, Palackého, Čapkova, Havlíčkova, Vrchlického, Čechova, Baráková, J. Pelikána, sídliště Střed.

V k.ú. Petrovice n.O., Rašovice, Křivice a Štěpánovsko se jedná o účelové komunikace.

Článek 2
Vymezení prostoru pro volné pobíhání psů

Pro volné pobíhání psů se vymezují následující prostory:

Prostor pod Mírovým náměstím v k.ú. Týniště nad Orlicí (pozemky p.č. 247/5, 1469/1, 1469/2, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476/1, 1485/8).

Článek 3
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1.4.2007.

1) § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Pavel Nadrchal 
Ing. Jaroslav Matička
místostarostastarosta