Úřední deska

Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem

Číslo jednací:UZSVM/HRK/896/2022-HRKM
Číslo evidenční:52/2022
Den vyvěšení:25.2.2022
Den sejmutí:do odvolání
Zdroj oznámení:Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Typ oznámení:oznámení

Podrobnosti: