Úřední deska

Aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem

Číslo jednací:UZSVM/HRK/755/2021-HRKM
Číslo evidenční:27/2021
Den vyvěšení:1.3.2021
Den sejmutí:do odvolání
Zdroj oznámení:Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Typ oznámení:oznámení

Podrobnosti: