Ing. Iva Veselá

Funkce:vedoucí stavebního úřadu
Umístění:budova Městský úřad -> podlaží 1 NP -> dveře 215
Pracovní zařazení:starosta -> tajemník -> stavební úřad -> vedoucí stavebního úřadu
E-mail:vesela@tyniste.cz
Telefon: +420 494 337 321