Jana Orságová

Funkce:referent správy majetku
Umístění:budova Městský úřad -> podlaží 1 NP -> dveře 219
Pracovní zařazení:starosta -> tajemník -> odbor správy majetku -> vedoucí odboru -> referent správy majetku
E-mail:orsagova@tyniste.cz
Telefon: +420 494 337 311