Týniště nad Orlicí

Oficiální internetová prezentace města
Zvětšit písmo: A A A

Vyhledávání

Strom

Potřebuji zařídit

Ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění

Obecní úřad rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění dle § 64 zák. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením §10 a § 118 odst. 3 zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. Zvláštní příjemce důchodu je zpravidla rodinný příslušník, který je na základě ustanovení obce zmocněn přijímat a hospodařit s dávkami důchodového pojištění za oprávněného příjemce této dávky, který není vzhledem ke svému zdravotnímu stavu schopen samostatně přebírat svůj důchod. Může se jednat i o situaci, kdy nemůže oprávněný (nezletilý) nebo jeho zákonný zástupce nebo opatrovník výplatu přijímat. Zvláštní příjemce důchodu je povinen používat dávky důchodového pojištění podle pokynů oprávněného, ve prospěch oprávněného a osob, které je oprávněný povinen vyživovat.
 
load