Týniště nad Orlicí

Oficiální internetová prezentace města
Zvětšit písmo: A A A

Vyhledávání

Strom

Vyhlášky a nařízení města

Přehled PLATNÝCH obecně závazných vyhlášek a nařízení města Týniště nad Orlicí. Pro zobrazení zrušených vyhlášek zaškrtněte "Prohledávat včetně archivu" ve vyhledávacím formuláři.

Vydávání obecně závazných vyhlášek patří do pravomoci zastupitelstva města, radě města je vyhrazeno vydávat nařízení.

Vyhláška o stejnokroji strážníků Městské policie Týniště nad Orlicí a jeho nošení

Číslo evidenční:4/2005
Den vyvěšení:14.6.2005
Den sejmutí:do odvolání
Zdroj oznámení:Zastupitelstvo města
Typ oznámení:Vyhláška

Podrobnosti:

Obecně závazná vyhláška města

Týniště nad Orlicí

o stejnokroji strážníků Městské policie Týniště nad Orlicí a jeho nošení

č. 4/2005 
vyvěšeno: 14.6.2005

Zastupitelstvo města Týniště nad Orlicí se usneslo dne 13.6. 2005 podle § 27 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní polici, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128 / 2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů vydat tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1 Úvodní ustanovení

(1) Vzhled stejnokroje strážníků Městské policie Týniště nad Orlicí je dán § 11 vyhlášky ministerstva vnitra č. 88/1996 Sb., která řeší jednotné prvky stejnokrojů městských policí v České republice.


(2) Stejnokroj strážníka městské policie tvoří :

a) bunda látková s nášivkou MP Týniště n/O
b) bunda kožená s nášivkou MP Týniště n/O
c) košile bleděmodrá
d) kravata černé barvy
e) svetr s nápisem Městská policie
f) černé kalhoty
g) černé polobotky
h) černé kanady
i) černá kombinéza s tričkem městská policie nebo rolákem
j) černá brigadýrka opatřena šachovnicí, čepice s kšiltem s nápisem městská policie, baret, kulich
k) opasek s výstrojí a výzbrojí

Čl. 2 Výstrojní kázeň

(1) Strážníci jsou v zaměstnání povinni nosit výstroj a výzbroj ( dále jen uniformu ) a to při zachování schválené kombinace. Uniformu vydanou strážníkům pro výkon služby je zakázáno používat mimo službu a kombinovat s civilním oděvem.

(2) Strážník je povinen být ve službě vždy řádně ustrojen a upraven ( ostříhán a oholen – ženy upravený účes a dbát na čistotu výstroje). Přívěsky, ozdobné náramky, náhrdelníky lze nosit pouze skryté pod stejnokrojem, vyjma náušnic u žen. Ozdobné předměty vpravené do nosu, uší, rtů a jiných částí obličeje jsou nepřípustné. Sortiment výstroje a výzbroje je stanoven tabulkou norem spotřeby a životnosti, která je nedílnou součástí tohoto předpisu – Příloha č. 1
Barva výstrojního materiálu je určena příslušným předpisem 1). Jiné barevné kombinace výstroje jsou nepřípustné.

(3) Strážník je oprávněn používat součásti služební výstroje i při cestě do a ze zaměstnání.

(4) Pokrývka hlavy

Strážník je povinen nosit na hlavě pokrývku hlavy, příslušnou k danému typu uniformy, s výjimkou :

a) pronásledování pachatelů přestupku, trestného činu, správního deliktu.
b) bezprostředně k zabránění výtržnosti nebo rvačce.
c) odchytu psů
d) manipulace s technickými prostředky
e) jízdy ve vozidle
f) vnitřních prostor budov (kanceláře)
g) baretu, který je povoleno nosit pod výložkou
h) kde je to příslušným nařízením zakázáno.


(5) Druh výstroje

Druh výstroje je dán charakterem vykonávané činnosti, klimatickými odmínkami a příslušným ročním obdobím.

a) jednotlivé kombinace jsou uvedeny v příloze číslo 2.
b) změny v kombinaci výstroje povoluje pouze osoba pověřená řízením MP dále jen velitel MP
c) o druhu stejnokroje v dané směně rozhoduje velitel MP, v době jeho nepřítomnosti velitel dané směny
d) strážník vykonávající hlídkovou službu musí používat stejný druh výstroje jako jeho kolega v hlídce.


(6) Obuv

Pro výkon služby je určena jednotná hladká uzavřená obuv bez doplňků, která je trážníkovi přidělena. Druh obuvi je určen podle charakteru vykonávané činnosti na :

a) polobotky
b) vysoká obuv nad kotníky (kanady)


(7) Při službě s přímým slunečním svitem je povoleno nosit tmavé ochranné brýle. Po dobu jednání s občany je strážník povinen brýle sejmout z očí.

(8) Označení uniformy

Identifikační označení na jednotlivých částech uniformy musí být v souladu s příslušnými právními předpisy.2)

Čl. 3 Výjimka z nošení uniformy


 V případech zvláštního zřetele může starosta města nebo velitel MP povolit výjimku z nošení služební uniformy.3)

Čl. 4 Podrobnosti o způsobu nošení

Další podrobnosti o nošení uniformy, jakož i její další úpravy jsou stanoveny vnitřním předpisem MP.

Čl. 5 Způsob vystrojování, vyzbrojování a výměny výstrojních a výzbrojních součástí a užívání dalšího materiálu

Způsob vystrojování, vyzbrojování a výměny výstrojních a výzbrojních součástí a užívání dalšího materiálu je stanoven vnitřním předpisem MP.

Čl. 6 Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.


Ing. Jaroslav MatičkaIng. Josef Daniel
místostarostastarosta

Přílohy :


 Příloha č. 1 – norma spotřeby a životnosti výstroje a výzbroje strážníka MP

 Příloha č. 2 – varianty použití služební výstroje strážníka MP

9.8.2016 13:24:48 | přečteno 10194x | admin.tyniste
 
load