Týniště nad Orlicí

Oficiální internetová prezentace města
Zvětšit písmo: A A A

Vyhledávání

Strom

Vyhlášky a nařízení města

Přehled PLATNÝCH obecně závazných vyhlášek a nařízení města Týniště nad Orlicí. Pro zobrazení zrušených vyhlášek zaškrtněte "Prohledávat včetně archivu" ve vyhledávacím formuláři.

Vydávání obecně závazných vyhlášek patří do pravomoci zastupitelstva města, radě města je vyhrazeno vydávat nařízení.

Vyhláška o zákazu požívání všech alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Číslo evidenční:1/2008
Den vyvěšení:2.7.2008
Den sejmutí:do odvolání
Zdroj oznámení:Zastupitelstvo města
Typ oznámení:Vyhláška

Podrobnosti:

Město Týniště nad Orlicí

Obecně závazná vyhláška Města Týniště nad Orlicí

č. 1/2008,

o zákazu požívání všech alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Zastupitelstvo města Týniště n/O podle ustanovení § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů se usneslo dne 16.6.2008 vydat tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška"):

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Z důvodu ochrany veřejného pořádku ve městě se vymezují některé části veřejného prostranství. Na takto vymezených prostranstvích se zakazuje konzumování všech alkoholických nápojů.

Čl. 2

Vymezení pojmů

Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, chodníky, tržiště, veřejná zeleň, parky, podchody, nadchody, lávky, pasáže, sportoviště, dětské koutky, dětská hřiště a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.1)

Čl. 3

Vymezení ploch

Plochy - části veřejného prostranství, na nichž platí zákaz požívání všech alkoholických nápojů jsou vymezeny v přílohách č. 1 - 5.

Tyto přílohy jsou nedílnou součástí této vyhlášky.

Čl. 4

Výjimky ze zákazu

Zákaz činností, uvedený v článku 1 této vyhlášky, se nevztahuje:

1. na prostor restauračních zahrádek, které jsou součástí restauračních zařízení,

2. na dobu od 31. prosince do 1. ledna

3. na konání společenských, kulturních a sportovních akcí.

Čl. 5

Závěrečná ustanovení

  1. Tato obecně závazná vyhláška se vztahuje pouze na veřejná prostranství vyjmenovaná v přílohách č.1 až 5 této vyhlášky.
  2. Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

Pavel Nadrchal Ing. Jaroslav Matička

místostarosta starosta

1) § 34 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Vyvěšeno: 17.6.2008

Sejmuto: 2.7.2008 

9.8.2016 13:24:48 | přečteno 13157x | admin.tyniste
 
load