Týniště nad Orlicí

Oficiální internetová prezentace města
Zvětšit písmo: A A A

Vyhledávání

Strom

Vyhlášky a nařízení města

Přehled PLATNÝCH obecně závazných vyhlášek a nařízení města Týniště nad Orlicí. Pro zobrazení zrušených vyhlášek zaškrtněte "Prohledávat včetně archivu" ve vyhledávacím formuláři.

Vydávání obecně závazných vyhlášek patří do pravomoci zastupitelstva města, radě města je vyhrazeno vydávat nařízení.

Vyhláška o koeficientu daně z nemovitostí

Číslo evidenční:4/2008
Den vyvěšení:1.1.2009
Den sejmutí:do odvolání
Zdroj oznámení:Zastupitelstvo města
Typ oznámení:Vyhláška

Podrobnosti:

Město Týniště nad Orlicí

Obecně závazná vyhláška Města Týniště nad Orlicí

č. 4/2008,

o koeficientu daně z nemovitostí

Zastupitelstvo města Týniště nad Orlicí se na veřejném zasedání dne 29.9.2008 usneslo v souladu s § 84, písmeno h), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona ČNR č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, na této obecně závazné vyhlášce:

Článek 1

Ve smyslu zák. ČNR č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, na základě zmocnění uvedeného v § 6, odst. 4, písm. a), b) a § 11, odst. 3, písm. a) a b) citovaného zákona, stanoví obec koeficienty, kterými se násobí sazba daně u stavebních pozemků, obytných domů a ostatních staveb tvořících příslušenství k obytným domům.

Článek 2

Zastupitelstvo města Týniště nad Orlicí rozhodlo o použití koeficientů takto:

  • Koeficient daně z pozemků pro obec Křivice, Petrovice, Rašovice a Štěpánovsko se stanovuje podle § 6, odst.4, písm a), b) zák. č. 338/1992 Sb. ve výši 1,0.
  • Koeficient daně z pozemků pro Týniště nad Orlicí se stanovuje podle § 6, odst.4, písm a) zák. č. 338/1992 Sb. ve výši 1,6.
  • Koeficient daně ze staveb pro obec Křivice, Petrovice, Rašovice a Štěpánovsko se stanovuje podle § 11, odst.3, písm a), b) zák. č. 338/1992 Sb. ve výši 1,0.
  • Koeficient daně ze staveb pro Týniště nad Orlicí se stanovuje podle § 11, odst.3, písm a) zák. č. 338/1992 Sb. ve výši 1,6.
  • Koeficient 1,5 pro Týniště nad Orlicí, Křivice, Petrovice, Rašovice a Štěpánovsko. Koeficient bude uplatněn pro přepočet daně platné pro stavby:
  1. k individuální rekreaci včetně staveb, které plní doplňkovou funkci k těmto stavbám s výjimkou garáží.
  2. pro podnikatelskou činnost

a) u staveb sloužících pro zemědělskou prvovýrobu, staveb pro lesní a vodní hospodářství - § 11, odst.1, písm. d), bod 1

b) u staveb sloužících pro průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku a ostatní zemědělskou výrobu - § 11, pís, d), bod 2.

V souladu s § 13 a) nemá poplatník daně při výše uvedených změnách povinnost podat daňové přiznání, dílčí daňové přiznání, ani sdělit tuto změnu. Povinnost přepočítat výši daňové povinnosti poplatníka přechází na správce daně.

Článek 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2009.

Tímto se ruší vyhláška o koeficientech daně z nemovitosti ze dne 31.7.1995.

Pavel Nadrchal, místostarosta Ing. Jaroslav Matička, starosta

9.8.2016 13:24:48 | přečteno 10187x | admin.tyniste
 
load