Týniště nad Orlicí

Oficiální internetová prezentace města
Zvětšit písmo: A A A

Vyhledávání

Strom

Vyhlášky a nařízení města

Přehled PLATNÝCH obecně závazných vyhlášek a nařízení města Týniště nad Orlicí. Pro zobrazení zrušených vyhlášek zaškrtněte "Prohledávat včetně archivu" ve vyhledávacím formuláři.

Vydávání obecně závazných vyhlášek patří do pravomoci zastupitelstva města, radě města je vyhrazeno vydávat nařízení.

Vyhláška č.1/2009, kterou se zakazují některé druhy paliv pro malé spalovací zdroje znečišťování v obci Týniště nad Orlicí

Číslo evidenční:1/2009
Den vyvěšení:16.3.2009
Den sejmutí:do odvolání
Zdroj oznámení:Zastupitelstvo města
Typ oznámení:Vyhláška

Podrobnosti:

Město Týniště nad Orlicí

Obecně závazná vyhláška Města Týniště nad Orlicí

č. 1/2009,

kterou se zakazují některé druhy paliv pro malé spalovací zdroje znečišťování

v obci Týniště nad Orlicí

Zastupitelstvo města Týniště nad Orlicí se na svém zasedání dne 16.3.2009 usneslo vydat na základě § 50 odst. 3 písm. b) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1

  1. V malých spalovacích zdrojích znečišťováních, kterými jsou zdroje znečišťování o jmenovitém tepelném výkonu nižším než 0,2 MW1), je zakázáno spalovat paliva s vyšším obsahem síry a příměsí dalších látek, které mají při jejich spalování nepříznivý vliv na kvalitu ovzduší.
  2. Zákaz dle odst. 1 platí pro:

a) hnědé uhlí energetické

b) lignit

c) uhelné kaly

d) proplástky

Článek 2

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.

1) § 4 odst. 5 písm. d) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.

Ing. Jaroslav Matička, starosta Pavel Nadrchal, místostarosta

9.8.2016 13:24:48 | přečteno 10187x | admin.tyniste
 
load