Týniště nad Orlicí

Oficiální internetová prezentace města
Zvětšit písmo: A A A

Vyhledávání

Strom

Vyhlášky a nařízení města

Přehled PLATNÝCH obecně závazných vyhlášek a nařízení města Týniště nad Orlicí. Pro zobrazení zrušených vyhlášek zaškrtněte "Prohledávat včetně archivu" ve vyhledávacím formuláři.

Vydávání obecně závazných vyhlášek patří do pravomoci zastupitelstva města, radě města je vyhrazeno vydávat nařízení.

Nařízení města Týniště nad Orlicí č. 1/2013, kterým se ruší Nařízení města Týniště nad Orlicí č. 2/2009

Číslo evidenční:1/2013
Den vyvěšení:10.6.2013
Den sejmutí:do odvolání
Zdroj oznámení:Rada města
Typ oznámení:Nařízení

Podrobnosti:

Nařízení města Týniště nad Orlicí č. 1/2013,

kterým se ruší nařízení města Týniště nad Orlicí č. 2/2009, o rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování závad ve schůdnosti chodníků a sjízdnosti místních komunikací a o vymezení úseků chodníků a místních komunikací, na nichž se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

Rada města Týniště nad Orlicí se na svém 60. zasedání konaném dne 10.06.2013 usnesla vydat na základě ust. § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, usnesením č. A 5 toto nařízení:

Článek 1

Zrušuje se nařízení města Týniště nad Orlicí č. 2/2009, o rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování závad ve schůdnosti chodníků a sjízdnosti místních komunikací a o vymezení úseků chodníků a místních komunikací, na nichž se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.

Článek 2

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.

Ing. Jaroslav Matička, starosta Pavel Nadrchal,  místostarosta 

9.8.2016 13:24:48 | přečteno 10187x | admin.tyniste
 
load