Týniště nad Orlicí

Oficiální internetová prezentace města
Zvětšit písmo: A A A

Vyhledávání

Strom

Gloriet

Pohled na původní loveckou chatu Gloriet

Známou lesní cestu, která vede z Týniště polesím Obora do Třebechovic, není třeba dlouze připomínat. Je celoročně využívána řadou sportovců různého zaměření. 

V blízkosti této lesní asfaltky se nachází několik přírodních památek. Jde především o cenné původní lesní porosty a botanické lokality. Nejblíže Týništi se nachází přírodní památka U glorietu. Je to zachovaná borová doubrava na vátých pískách. Tato přírodní památka byla vyhlášena v roce 1954 a její jméno připomíná, že tu kdysi stál lovecký pavilon - gloriet. V České republice je glorietů několik. Jsou to povětšinou drobné romantické stavby (altány, besídky), nacházející se v parcích na vyhlídkových místech. Náš Gloriet poskytoval zázemí lovcům v době honů. Byla to přízemní obdélná hrázděná stavba krytá sedlovou střechou. Nechal ji roku 1817 postavit hrabě František Josef Šternberk, tehdejší majitel častolovického panství. Na počátku 20. století tu za Leopolda Albrechta Šternberka dokonce několikrát pobýval na honech i následník rakouského trůnu Ferdinand d´Este. Bohužel, Gloriet v roce 1931 vyhořel, obnoven nebyl a zcela zanikl. Prý se ale zachovaly zbytky základových zdí na parcele č. 1869/1. Čtrnáctihektarová výměra této parcely ovšem hledání značně ztěžuje. Je to jako hledat onu příslovečnou jehlu v kupce sena. Les za osmdesát let pozůstatky Glorietu zcela pohltil. Naštěstí existuje člověk, který má potřebné informace. Sám se nabídl, že poradí a díky němu teď víme, kde Gloriet stál. Popis místa samotného byl by dost zdlouhavý a možná nakonec i nepřesný. Celá situace snad bude lépe zřejmá z přiložené mapky, na níž je poloha bývalého Glorietu naznačena písmenem x.  I po tolika letech tu můžeme při bližším ohledání rozeznat sotva znatelné obrysy základů našeho letohrádku (cca 5 x 7m) a pod spadaným listím a hrabankou nalézt úlomky cihel a kamení z podezdívky. 
Adam Prokeš

Gloriet

Pohled na původní loveckou chatu Gloriet

Pohled na původní loveckou chatu Gloriet

 
Gloriet   mapa

Gloriet mapa

 
 
 
load