Týniště nad Orlicí

Oficiální internetová prezentace města
Zvětšit písmo: A A A

Vyhledávání

Strom

Povýšení na město

listina o povyseni na mesto  celkovy pohled vcetne peceti

Městečkem" zůstávalo Týniště až do začátku 20.století. V roce 1908 požádalo obecní zastupitelstvo o jeho povýšení na město. Rozhodnutí o tom musel podepsat panovník. 

Starosta obdržel od c.a k. okresního hejtmanství v Rychnově nad Kněžnou přípis datovaný 5.3.1914 a oznamující, že „Jeho c.a k. Apoštolské Veličenstvo ráčilo nejmilostivěji Nejvyšším rozhodnutím ze dne 1.února 1914 povýšit městečko Týniště nad Orlicí za město."

Obecnímu zastupitelstvu ponecháno na vůli zažádat o vyhotovení „Nejvyššího diplomu" o povýšení, přičemž by bylo nutno za něj zaplatit vyhotovovací poplatek 262 K. V další části dopisu se jedná o znaku. Bude-li o něj město stát, ať zašle návrh na znak nebo dokáže staré znakové oprávnění. Za vyhotovení diplomu se znakem se poplatek zvyšuje na 350 K.

Městské zastupitelstvo se rozhodlo obětovat tuto částku. Díky tomu máme v Týništi krásnou listinu v sametové, fialové vazbě a opatřenou velkou císařskou pečetí v mosazném ochranném pouzdře. Diplom je německý a podepsaný císařem. Nebude nezajímavé uvést překlad listiny s tituly pro tuto dobu obvyklými - tím spíše, že jedná také o týnišťském znaku. Překlad zní takto.

„My František Josef První, z boží milosti císař rakouský, apoštolský král uherský, král český, dalmatský, chorvatský, slovinský, haličský, vladiměřský a illyrský, arcivévoda rakouský, velkovévoda krakovský, vévoda lotrinský, salcburský, štýrský, korutanský, kraňský, bukovinský, horního a dolního Slezska, velkokníže sedmihradský, markrabě moravský, knížecí hrabě habsburský a tyrolský atd.

ustanovili jsme ve své císařské a královské svrchovanosti naším rozhodnutím

ze dne 1.února 1914 náš věrný městys Týniště nad Orlicí

v našem království českém v milostivém uznání jeho upraveného obecního hospodářství a jeho zdárného rozvoje na základě žádosti obecního zastupitelstva povýšit na město.

Dále dovolujeme našemu věrnému městu Týništi nad Orlicí užívání níže popsaného a v barvách vyobrazeného starodávného znaku.

V červeném štítě se jeví přirozená borovice s kořeny, na jejímž kmeni visí štítek stříbrný, černou barvou napříč dělený, jehož horní polovinou se táhnou dva stříbrné příčné pásy.

Na potvrzení toho podepsali jsme vlastnoručně tento diplom svým císařským jménem a dali připojit pečeť svého císařského veličenstva.

Dáno a vyhotoveno naším milým a věrným skutečným tajným radou a komořím, ministrem vnitra, Konrádem princem z Hohenlohe-Schillingsfürstu, držitelem velkokříže našeho rakouského císařského řádu Leopoldova, majitelem vojenského záslužného kříže třetí třídy s válečnou dekorací atd.

V našem říšském hlavním a sídelním městě Vídni, dne třicátého června roku jeden tisíc devět set šestnáct.

František Josef
Ministr vnitra Konrad princ z Hohenlohe-Schillingsfürstu.

Na vlastní rozkaz jeho císařského a královského apoštolského veličenstva:

Felix svobodný pán z Wiederspergu
c.k. ministerský rada 

Povýšení na město

listina o povyseni na mesto  celkovy pohled vcetne peceti

listina o povyseni na mesto celkovy pohled vcetne peceti

 
listina o povyseni na mesto str  1

listina o povyseni na mesto str 1

 
listina o povyseni na mesto str  3

listina o povyseni na mesto str 3

 
listina o povyseni na mesto str  4

listina o povyseni na mesto str 4

 
listina o povyseni na mesto  detail peceti

listina o povyseni na mesto detail peceti

 
listina o povyseni na mesto str  5

listina o povyseni na mesto str 5

 
listina o povyseni na mesto str  2

listina o povyseni na mesto str 2

 
listina o povyseni na mesto str  7

listina o povyseni na mesto str 7

 
listina o povyseni na mesto str  6

listina o povyseni na mesto str 6

 
 
 
load