Týniště nad Orlicí

Oficiální internetová prezentace města
Zvětšit písmo: A A A

Vyhledávání

Strom

Památky a zajímavosti

Brusírny skla v Týništi

brusic pri praci na smirglaku

Doménou týnišťského průmyslu po 1. světové válce se stal průmysl dřevozpracující včetně rozsáhlého nábytkářství, průmysl strojírenský a kožedělný. Na počátku 2. světové války se podnikání v Týništi rozšířilo o obor sklářský, jmenovitě brusírny olovnatého skla. Stalo se tak v roce 1939, když Němci okupovali sudetské pohraničí a řada českých podnikatelů byla násilně nucena opustit tato území a své aktivity přemístit do vnitrozemí. V Týništi tak vznikly dvě brusírny skla, jejichž majitelé se do města přistěhovali ze Sudet z Haidy (nyní Nový Bor u České Lípy).

24.3.2017 21:54:37 | přečteno 1678x | admin.tynisteCelý článek
 

Gloriet

Pohled na původní loveckou chatu Gloriet

Známou lesní cestu, která vede z Týniště polesím Obora do Třebechovic, není třeba dlouze připomínat. Je celoročně využívána řadou sportovců různého zaměření. 

24.3.2017 22:02:51 | přečteno 1507x | admin.tynisteCelý článek
 

Hotel Orlice

hotel orlice 1966

Dominantou severní strany náměstí je hotel Orlice, původně „Panský dům". V 17. století koupil po smrti hospodského Merty jeho grunt hrabě Opperstorf a hospoda, daná do pachtu, musela brát pivo a pálenku z hraběcího pivovaru. 

24.3.2017 21:55:27 | přečteno 2198x | admin.tynisteCelý článek
 

Jägerhaus

Lesní úřad (jägerhaus), r. 1924.

V městské části U Dubu by asi nikdo nehledal stavení starší sedmdesáti či více let. A přeci. Dům v Okružní ulici č. p. 329 stojí na základech loveckého zámečku z poloviny 18. století.

24.3.2017 22:03:51 | přečteno 1492x | admin.tynisteCelý článek
 

Kostel sv. Mikuláše s farou

1174737889 kostel

První písemná zpráva o kostele sv. Mikuláše pochází z roku 1361 z církevní nadační knihy ( Libry erectionum), ve které je zapsáno věnování tehdejší vrchnosti, pánů Mutiny a jeho syna Sezemy z Dobrušky, týništ‘skému kostelu.

24.3.2017 22:04:39 | přečteno 2114x | admin.tynisteCelý článek
 

Lidový dům

katolicky lidovy dum a hostinec u nadrazi 1927
24.3.2017 21:45:16 | přečteno 868x | admin.tynisteCelý článek
 

Mariánský sloup

Marijansky sloup 1

Mariánský sloup se sochou Panny Marie a kamennou balustrádou pochází z let 1734–1735.

24.3.2017 22:05:10 | přečteno 3469x | admin.tynisteCelý článek
 

Městská elektrárna

elektrarna 6 4 1985 pred demolici

O zřízení vlastního zdroje elektrické energie pro budoucí elektrifikaci města rozhodlo obecní zastupitelstvo v roce l9l0.Za tím účelem byl přes protesty místních pekařů a Sternbergského velkostatku vykoupen od manželů Rabštejnových starý mlýn za 80. 000 K a současně i vodní pila od Antonína Musila za 4.000 K. 

24.3.2017 21:51:30 | přečteno 1671x | admin.tynisteCelý článek
 

Městský park

park v zime 2002b

Má více jak stoletou historii. Byl vybudován v místě velkého bahniště po zaniklém rybníku Stošek Podnět k jeho založení dal v r. l880 tehdejší radní a ředitel První akciové škrobárny, pozdější zakladatel továrny na nábytek Adolf Novotný, který se také na budování parku aktivně podílel. Do prostoru bahniště o rozloze 14 korců byly navezeny z místní koželužny stovky povozů vymáčeného třísla, které smíšené s pískem a vysušeným bahnem zpevnilo celou plochu budoucího parku. 

24.3.2017 22:00:03 | přečteno 1839x | admin.tynisteCelý článek
 

Náhon Alba

smerem k elektrarne 1943 resize

Protéká kolem severní části města v délce 17 km od Častolovic po Třebechovice pod Orebem. Patří mezi nejstarší uměle vytvořená vodní díla v Čechách, neboť podle historických záznamů se datuje jeho vznik před rokem 1400, kdy Týniště patřilo pánu Půtovi nejstaršimu z Častolovic / 1340 - 1397 /, oddanému služebníkovi císaře Karla lV. 

24.3.2017 21:47:00 | přečteno 1648x | admin.tynisteCelý článek
 
1 [...] 3 další >
 
load