Týniště nad Orlicí

Oficiální internetová prezentace města
Zvětšit písmo: A A A

Vyhledávání

Strom

Územní plán města

hv zmena1 pdf

rozpracovaná dokumentace - návrh ÚP Týniště nad Orlicí pro veřejné projednání 

Územní plán stanovuje základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury. Vymezuje zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy, plochy přestavby, plochy pro veřejně prospěšné stavby, plochy pro veřejně prospěšná opatření, plochy pro územní rezervy a stanovuje podmínky využití těchto ploch a koridorů. Územní plán je závazný pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí.


Datum vydání  18.09.2017
Datum účinnosti 04.10.2017

Platný územní plán města Týniště nad Orlicí naleznete v přiloženém souboru.

ikona souboru ikona souboruHlavní výkres

Územní plán Týniště nad Orlicí a územně plánovací dokumentace jsou zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetových stránkách Městského úřadu Kostelec nad Orlicí www.kostelecno.cz, záložka Městský úřad – Územní plány

http://www.kostelecno.cz/

Zveřejnění územně plánovací dokumentace obce na webu Královéhradeckého kraje 

 
load