Týniště nad Orlicí

Oficiální internetová prezentace města
Zvětšit písmo: A A A

Vyhledávání

Strom

Ztráty a nálezy

Nový občanský zákoník (č. zákona 89/2012 Sb.), který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2014, obsahuje novou úpravu nálezu ztracené věci. Každý, kdo najde ztracenou věc, je povinen ji vrátit tomu, kdo ji ztratil nebo vlastníkovi, pokud lze ze ztracené věci či z okolností poznat,  komu má být věc vrácena - např. když je ve ztracené peněžence občanský či jiný identifikační průkaz, je možné celkem snadno určit, kdo peněženku ztratil. 

V případě, že věc bude nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku, je nálezce povinen odevzdat tuto věc provozovateli těchto zařízení.  

V ostatních případech je nálezce povinen nález bez zbytečného odkladu (zpravidla do 3 dnů) oznámit obci, na jejímž území byla věc nalezena. Věc nalezenou na území města Týniště nad Orlicí je možné oznámit a odevzdat na podatelně Městského úřadu v Týništi nad Orlicí, Mírové náměstí 90. MěÚ Týniště nad Orlicí vyhlásí nález obvyklým způsobem, tj. zveřejněním na úřední desce, případně také vyhlášením v místním rozhlase.

Přihlásí-li se obci vlastník věci, je vyzván k prokázání totožnosti předložením občanského průkazu a identifikaci ztracené věci tak, aby prokázal, že mu věc náleží. Vlastník věci je rovněž povinen uhradit nálezné a náklady, které vznikly v souvislosti se správou věci.

Nepřihlásí-li se vlastník věci do 3 let od vyhlášení nálezu, připadá věc do vlastnictví nálezce nebo obce, na jejímž území byla věc nalezena.

Nově je také upraven postup, pokud dojde k nálezu zvířete. Nález ztraceného zvířete musí být vyhlášen stejným způsobem jako jakákoliv jiná ztracená věc. Nálezce může nabýt vlastnické právo k zvířeti již po uplynutí 2 měsíců od vyhlášení nálezu. Bude-li zvíře svěřeno zvířecímu útulku, ten je oprávněn již po uplynutí 4 měsíční lhůty se zvířetem volně nakládat, tj. zejména mu nalézt nového pána.

Bližší informace o nalezených věcech Vám poskytne:  Marta Beranová, Městský úřad Týniště nad Orlicí, odbor správní, telefon 494 337 300, email mestsky.urad@tyniste.cz

9.8.2016 16:29:13 | přečteno 1392x | admin.tyniste

Ztráty a nálezy

 
load