Týniště nad Orlicí

Oficiální internetová prezentace města
Zvětšit písmo: A A A

Vyhledávání

Strom

Náplň a činnost

Tajemník obecního úřadu je zaměstnancem obce, vůči němuž starosta plní obdobné úkoly jako statutární orgán zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů.  

Z hlediska zákona o úřednících ÚSC je tajemník vedoucím úředníkem, který je oprávněn stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny (§ 11 odst. 4 zákoníku práce). Pravomoci tajemníka vyjmenovává ustanovení § 110 odst. 4 zákona o obcích, dle něhož platí: 

Tajemník obecního úřadu 

  1. zajišťuje výkon přenesené působnosti s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny radě obce nebo zvláštnímu orgánu obce, 
  2. plní úkoly uložené mu zastupitelstvem obce, radou obce nebo starostou, 
  3. stanoví podle zvláštních právních předpisů platy všem zaměstnancům obce zařazeným do obecního úřadu, 
  4. plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči zaměstnancům obce zařazeným do obecního úřadu, 
  5. vydává spisový řád, skartační řád a pracovní řád obecního úřadu a další vnitřní směrnice obecního úřadu, nevydává-li je rada obce. 

Tajemník obecního úřadu je podle § 110 odst. 2 zákona o obcích odpovědný za plnění úkolů obecního úřadu v samostatné i přenesené působnosti starostovi a podle § 110 odst. 4 písm. b) zákona o obcích tajemník obecního úřadu plní úkoly uložené mu zastupitelstvem obce, radou obce nebo starostou. 

Platí, že tajemník obecního úřadu plní úkoly uložené mu zastupitelstvem obce, radou obce nebo starostou – s určitým omezením, a to že:

  1. ukládané úkoly nejsou v rozporu s právními předpisy, 
  2. ukládané úkoly nemají povahu bránění v samotném výkonu pravomocí tajemníka obecního úřadu svěřených mu zákonem. 

Tajemníka obecního úřadu jmenuje a odvolává starosta (§ 103 odst. 3 zákona o obcích), který musí při jeho jmenování nebo odvolání postupovat v souladu s pravidly stanovenými zákonem o úřednících ÚSC. Tajemníka obecního úřadu lze jmenovat nebo odvolat pouze se souhlasem ředitele krajského úřadu, není-li tohoto souhlasu, je jmenování a odvolání tajemníka obecního úřadu neplatné. Starosta jmenuje a odvolává se souhlasem ředitele krajského úřadu tajemníka obecního úřadu v souladu se zvláštním zákonem a stanoví jeho plat podle zvláštních předpisů; bez souhlasu ředitele krajského úřadu je jmenování a odvolání tajemníka obecního úřadu neplatné.

9.8.2016 16:10:46 | přečteno 1356x | admin.tyniste
 
load