Týniště nad Orlicí

Oficiální internetová prezentace města
Zvětšit písmo: A A A

Vyhledávání

Strom

Rada města

Složení rady města

  • Pro volební období 2022 - 2026 má 5 členů
  • Výkonný orgán obce na úseku samostatné působnosti, který se schází zpravidla 1x za dva týdny.
  • Jednání rady jsou neveřejná.


Rada města je výkonný orgán zastupitelstva. Členové rady jsou starosta, místostarosta a radní, kteří se volí z řad zastupitelů. Jejich počet je lichý a nesmí přesáhnout 1/3 počtu zastupitelstva. Tvoří ji nejméně 5 a nejvíce 11 členů. Rada města připravuje podklady pro zastupitelstvo, schvaluje body k jednání, je přípravným orgánem zastupitelstva. Rada města pak může zřizovat iniciační a poradní orgány, tzv. komise.

zdroj: http://www.rozvojobci.cz/news/samosprava/

 
load