Týniště nad Orlicí

Oficiální internetová prezentace města
Zvětšit písmo: A A A

Vyhledávání

Strom

Zpravodaj města

Zpravodaj je apolitický informační měsíčník pro občany týnišťska. Od ledna 2018 je tištěn v nákladu 2.700 ks a je dodáván do schránek domácností ZDARMA.
Uzávěrka příspěvků je k 12. dni předchozího měsíce. 


Měsíčník pro občany Týniště nad Orlicí, Štěpánovska, Petrovic a Petroviček, Křivic a Rašovic.
Náklad 2.700 výtisků je distribuován Českou poštou, a.s. do každé domácnosti. Reklamace a otázky ohledně distribuce vyřizuje DEPO Rychnov nad Kněžnou 70 - tel.:  954 251 707, podani.depork@cpost.cz.
Týnišťský zpravodaj vychází začátkem měsíce. 

Vydává:
Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí
Tyršovo nám. 478
517 21 Týniště nad Orlicí
tel.: 494 371 693
e-mail:  kulturni.centrum@tyniste.cz

Redakční rada:
Libor Koldinský - šéfredaktor
Petra Čížková
Milan Ešner

Objednávka inzerce v Kulturním centru nebo na e-mailu: dobesova@tyniste.cz, případně telefonicky na čísle 775 102 260.

Ceník inzerce platný od 1.4.2022 ikona souboruzde.

Webová verze zpravodaje: 
starší ročníky

Příspěvky včetně fotografií v maximálním možném rozlišení zasílejte elektronicky na adresu  kulturni.centrum@tyniste.cz a cizkova@tyniste.cz pod názvem "Příspěvek pro zpravodaj". Uzávěrka pro dopisovatele do 12. dne každého měsíce. Redakční rada neodpovídá za stylizaci příspěvků, případně tiskové chyby a vyhrazuje si právo na krácení, popř. nezveřejnění příspěvku. Za obsah článků odpovídají v plné míře podepsaní autoři. Jejich názory nemusí vyjadřovat názory redakce. Zasláním příspěvku autor uděluje vydavateli svolení vydat jej v elektronické podobě, jakož i v tištěné podobě ve zpravodaji. Nevyžádané rukopisy se nevracejí.

 
load