Týniště nad Orlicí

Oficiální internetová prezentace města
Zvětšit písmo: A A A

Vyhledávání

Strom

Zpravodaj města

Zpravodaj je apolitický informační měsíčník pro občany týnišťska. Od ledna 2018 je tištěn v nákladu 2.700 ks a je dodáván do schránek domácností ZDARMA. 

Uzávěrka příspěvků je k 12. dni předchozího měsíce. 

Měsíčník pro občany Týniště nad Orlicí, Štěpánovska, Petrovic a Petroviček, Křivic a Rašovic. Týnišťský zpravodaj vychází vždy poslední den předešlého měsíce, v případě dne pracovního klidu nejbližší následující pracovní den. 

Vydává:
Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí
Tyršovo nám. 478
517 21 Týniště nad Orlicí
tel.: 494 371 693
e-mail:  kulturni.centrum@tyniste.cz

Redakční rada:
Libor Koldinský - šéfredaktor
Petra Čížková
Milan Ešner

Objednávka inzerce v Kulturním centru nebo na e-mailu kulturni.centrum@tyniste.cz, případně telefonicky na čísle 494 371 693.
ikona souboruCeník inzerce zde.

Webová verze zpravodaje: 
Ročník 2021
starší ročníky

Příspěvky včetně fotografií v maximálním možném rozlišení zasílejte elektronicky na adresu  kulturni.centrum@tyniste.cz a cizkova@tyniste.cz pod názvem "Příspěvek pro zpravodaj". Uzávěrka pro dopisovatele do 12. dne každého měsíce. Redakční rada neodpovídá za stylizaci příspěvků, případně tiskové chyby a vyhrazuje si právo na krácení, popř. nezveřejnění příspěvku. Za obsah článků odpovídají v plné míře podepsaní autoři. Jejich názory nemusí vyjadřovat názory redakce. Zasláním příspěvku autor uděluje vydavateli svolení vydat jej v elektronické podobě, jakož i v tištěné podobě ve zpravodaji. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. 

 
load