Týniště nad Orlicí

Oficiální internetová prezentace města
Zvětšit písmo: A A A

Vyhledávání

Strom

Hlášení městského rozhlasu 10. září 2018

Kulturní centrum Vás zve tuto sobotu 15.září 2018 do městského parku v Týništi nad Orlicí na tradiční týnišťské posvícení. Bohatý kulturní program, doprovodné akce pro děti, občerstvení. Podrobný program na plakátech a webových stránkách kulturního centra. Začátek ve 14.00 hodin. Vstup zdarma.

SK Týniště nad Orlicí oddíl kopané vás zve na další zápas Týniště nad Orlicí – Náchod „B“.  Zápas se uskuteční v neděli 16. září 2018 od 17.00 hodin na hřišti v Olšině. Srdečně zvou pořadatelé.

Spolek Za rozvoj Petrovic si vás dovoluje pozvat na 5. petrovické vinobraní, které se uskuteční v sobotu 22.září 2018 v prostorách u obecního domu cca od 14:00 hod. Součástí vinobraní bude i historický průvod z období středověku, který začne ve 13:00 u autoservisu v Petrovičkách. Pro návštěvníky bude připraven opět pestrý program včetně cimbálové muziky Pavla Šafaříka, vystoupení historické skupiny GRÁL, skupina historického šermu REGO Vrchlabí, kapela ČOKOLI  i  ohňová show DRACONALIS. Připraveno bude bohaté občerstvení včetně různých specialit, samozřejmostí je pravý burčák a nakonec posezení s muzikou.

Mateřská škola – U Dubu, Týniště nad Orlicí, Družstevní 938

Vyhlašuje výběrové řízení na tyto pozice:

·  učitelky mateřské školy 

 úvazek  64,5% v 9.platové třídě

nástup 1.10.2018 / zástup za MD/

· učitelky mateřské školy

úvazek 100% v 9.platové třídě

nástup 1.11.2018

· učitelky mateřské školy

nástup 1.11.2018

Předpoklady pro výkon činnosti učitelky:

· vzdělání a praxe dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

· občanská a morální bezúhonnost,

· dobrý zdravotní stav.

Obsahové náležitosti přihlášky:

· úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně maturitní vysvědčení),

· čestné prohlášení o průběhu zaměstnání s vyznačením počátku a konce pracovněprávního vztahu a pracovního zařazení v jednotlivých organizacích s přesností na dny, doložené např. pracovní smlouvou, potvrzením zaměstnavatelů atd.,

· strukturovaný profesní životopis,

· výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),

· originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu činnosti učitelky(ne starší 3 měsíců),

· souhlas se zpracováním osobních údajů

 

Přihlášky s výše uvedenými doklady doručte nejpozději do 23.9. 2018 na adresu: Mateřská škola  - U Dubu, Družstevní 938, Týniště nad Orlicí,51721. Kontakt:  A.Ullrichová  494377055, 727976864,  P.Vlčková  727 976 874, Obálku označte  - Neotvírat

Mateřská škola – Město, Lipská 259, Týniště nad Orlicí vypisuje výběrové řízení na pracovní místo: učitelka pro MŠ. Nástup od  01.11. 2018.  Pracovní úvazek: 100%.Požadované vzdělání:odborná kvalifikace učitele mateřské školy (upravuje § 6 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů)

Dále požadují: způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, odbornou způsobilost a znalost českého jazyka v rozsahu stejném jako je tomu u pedagogických pracovníků podle zákona č. 563/2004 Sb. v platném znění, schopnost pracovat v týmu, kladný přístup k dětem, zdravotní průkaz, strukturovaný životopis, kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, výpis z evidence Rejstříku trestů fyzických osob ne starší než 3 měsíce, doklad o zdravotní způsobilosti.

 Náplň práce: výchovně vzdělávací činnost směřující k získávání vědomostí, dovedností a návyků dětí v mateřské škole podle vzdělávacího programu, tvorba vzdělávacího programu třídy mateřské školy, aplikace výchovných metod včetně individuální práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.

Žádosti o pracovní místo, včetně životopisu, můžete zaslat na poštovní nebo elektronickou adresu: mstyniste.mesto@seznam.czdo30.září 2018. Více informací na tel. čísle  494 377 058.

Stáčená drogerie u hřbitova nabízí prodej podzimních květin, výběr je ze široké nabídky: vřesy, drátovce, chryzantémy, macešky a spousty dalších květin, jak umělých, tak rostlých.

Autodoprava Klimeš přijme řidiče/ku řp. skupiny B na rozvoz balíků na trase Česká Třebová a Lanškroun - denně okolo 50 - 60 zastávek. Pracovní doba od 6:30 hod. Nástupní plat 21 000,- Kč. Po zapracování mnoho firemních benefitů. Nástup možný ihned. Více informací na tel. čísle 732 320 148.

Autodoprava Klimeš přijme řidiče/ku na rozvoz denního tisku. Pracovní doba od pondělí do soboty od 4.00 do 8.00 hodin nejdéle. Plat v čistém výdělku činí 100,- Kč na hodinu. Požadují řidičský průkaz skupiny B a spolehlivost. Nástup možný ihned. Bližší informace poskytnou  ve Stáčené drogerii (u hřbitova) nebo na tel. čísle 732 320 148.

Motorest Lípa přijme na hlavní nebo vedlejší pracovní poměr pomocnou pracovní sílu do kuchyně, vhodné pro brigádníky. Výhodné platové podmínky, možnost ubytování, týdenní pracovní cyklus. Informace na tel. čísle  775 365 847 nebo osobně v Motorestu Lípa.


10.9.2018 14:34:03 | přečteno 478x | petra.cizkova
 
load