Týniště nad Orlicí

Oficiální internetová prezentace města
Zvětšit písmo: A A A

Vyhledávání

Strom

Historie slovem i obrazem

Na těchto stránkách jsou použity texty z publikace Týniště nad Orlicí - město v lesích a fotodokumentace ze soukromé sbírky Libora Koldinského. 


Pohostinství ve městě

hostinec u ludvika iii dnes kino
11.2.2017 13:51:58 | přečteno 1712x | admin.tynisteCelý článek
 

Lidový dům

katolicky lidovy dum a hostinec u nadrazi 1927
11.2.2017 13:42:35 | přečteno 1185x | admin.tynisteCelý článek
 

Náhon Alba

smerem k elektrarne 1943 resize

Protéká kolem severní části města v délce 17 km od Častolovic po Třebechovice pod Orebem. Patří mezi nejstarší uměle vytvořená vodní díla v Čechách, neboť podle historických záznamů se datuje jeho vznik před rokem 1400, kdy Týniště patřilo pánu Půtovi nejstaršimu z Častolovic / 1340 - 1397 /, oddanému služebníkovi císaře Karla lV. 

10.8.2016 8:52:02 | přečteno 3634x | admin.tynisteCelý článek
 

Rybník Mlýnský

elektrarna na pohlednici

Rozvoj rybníkářství v Týništi spadá do období 16. století, kdy panství patřilo pánům z Pernštejna (1495 - 1556) a po nich moravskému šlechtici Hanuši Haugvicovi z Biskupic. 

10.8.2016 8:54:18 | přečteno 1606x | admin.tynisteCelý článek
 

Povýšení na město

listina o povyseni na mesto  celkovy pohled vcetne peceti

Městečkem" zůstávalo Týniště až do začátku 20.století. V roce 1908 požádalo obecní zastupitelstvo o jeho povýšení na město. Rozhodnutí o tom musel podepsat panovník. 

10.8.2016 8:55:19 | přečteno 1215x | admin.tynisteCelý článek
 

Městská elektrárna

elektrarna 6 4 1985 pred demolici

O zřízení vlastního zdroje elektrické energie pro budoucí elektrifikaci města rozhodlo obecní zastupitelstvo v roce l9l0.Za tím účelem byl přes protesty místních pekařů a Sternbergského velkostatku vykoupen od manželů Rabštejnových starý mlýn za 80. 000 K a současně i vodní pila od Antonína Musila za 4.000 K. 

4.10.2016 9:59:35 | přečteno 1827x | admin.tynisteCelý článek
 

Povodně na Orlici

povoden v mostecke ulici v roce 1914 b

Povodně pronásledovaly obyvatele povodí obou Orlic v závislosti na počasí od jejich osídlení až po současnou dobu. Zalévaly nejen luka a pole, ale také domky a později i průmyslové objekty v regionu Týniště nad Orlicí, Albrechtic nad Orlicí a Štěpánovska. Povodně vytvářely obrovskou vodní plochu od Kostelce nad Orlicí až po Třebechovice pod Orebem, která při krutých mrazech v zimě splynula v jedno obrovské kluziště. 

4.10.2016 9:59:04 | přečteno 1812x | admin.tynisteCelý článek
 

Ulice Častolovická (dnes 17.listopadu)

pohled k namesti od nynejsiho kina foto 1901

Jedna z nejstarších ulic ve městě

Páteří týništ‘ských ulic se stala původní tzv. „císařská" obchodní cesta, která procházela městem od Hradce Králové do Slezska. Současná  silnice č.11 byla vybudována v roce 1838.

4.10.2016 10:03:28 | přečteno 1743x | admin.tynisteCelý článek
 

Brusírny skla v Týništi

brusic pri praci na smirglaku

Doménou týnišťského průmyslu po 1. světové válce se stal průmysl dřevozpracující včetně rozsáhlého nábytkářství, průmysl strojírenský a kožedělný. Na počátku 2. světové války se podnikání v Týništi rozšířilo o obor sklářský, jmenovitě brusírny olovnatého skla. Stalo se tak v roce 1939, když Němci okupovali sudetské pohraničí a řada českých podnikatelů byla násilně nucena opustit tato území a své aktivity přemístit do vnitrozemí. V Týništi tak vznikly dvě brusírny skla, jejichž majitelé se do města přistěhovali ze Sudet z Haidy (nyní Nový Bor u České Lípy).

4.10.2016 10:03:29 | přečteno 1814x | admin.tynisteCelý článek
 

Hotel Orlice

hotel orlice 1966

Dominantou severní strany náměstí je hotel Orlice, původně „Panský dům". V 17. století koupil po smrti hospodského Merty jeho grunt hrabě Opperstorf a hospoda, daná do pachtu, musela brát pivo a pálenku z hraběcího pivovaru. 

4.10.2016 10:03:30 | přečteno 2680x | admin.tynisteCelý článek
 
9.8.2016 13:04:06 | přečteno 2680x | admin.tyniste
 
load