Týniště nad Orlicí

Oficiální internetová prezentace města
Zvětšit písmo: A A A

Vyhledávání

Strom

Zasedání Zastupitelstva města Týniště nad Orlicí - 24.6.2019

Vážení občané, starosta města vás zve na zasedání Zastupitelstva města Týniště nad Orlicí, které se bude konat v pondělí 24.6.2019 v 16:00 hodin v malém sále kulturního domu Týniště nad Orlicí.

Program:

 • Zahájení
 • Zpráva o činnosti rady města
 • Zpráva kontrolního výboru
 • Využití předkupního práva při prodeji chat p.č. 6966/2 a p.č. 4700/19 k.ú. Holice v Čechách, postavených na pozemku LD Vysoké Chvojno
 • Záměr prodeje části pozemku p.č. 484/1 a p.č. 443/5 o výměře cca 68 m2 v k.ú. Štěpánovsko
 • Prodej pozemku p.č. 1070 o výměře 98 m2 v k. ú. Týniště nad Orlicí a pozemku p. č. 1074/3 o výměře 28 m2 v k. ú. Týniště nad Orlicí
 • Prodej pozemku p.č. st. 29/5 o výměře 6 m2 v k. ú. Petrovice nad Orlicí
 • Prodej části pozemku p.č. 189/1 o výměře 131 m2 v k. ú. Křivice
 • Zajištění místních záležitostí veřejného pořádku na území města Borohrádek a Šachov
 • Zpráva finančního výboru
 • Smlouva na veřejnou zakázku „Cvičná kuchyně Týniště nad Orlicí“
 • Smlouva na koupi objektu Transformační stanice 1243 v k.ú. Týniště nad Orlicí
 • Smlouva o budoucí smlouvě směnné s Povodím Labe, s.p.
 • Záležitosti rozpočtu města
 • Diskuse
 • Závěr

14.6.2019 12:45:03 | přečteno 264x | petra.cizkova
 
load