Týniště nad Orlicí

Oficiální internetová prezentace města
Zvětšit písmo: A A A

Vyhledávání

Strom

Zasedání Zastupitelstva města Týniště nad Orlicí - 23.10.2017

zastupitelstvo

Starosta města svolává zasedání Zastupitelstva města Týniště nad Orlicí na den 23.10.2017 v 16:00 hodin v malém sále Kulturního domu v Týništi nad Orlicí.

Program zasedání zastupitelstva města:


 1. Zahájení
 2. Zpráva o činnosti rady města
 3. Zpráva finančního a kontrolního výboru
 4. Obecně závazná vyhláška z ubytovací kapacity
 5. Obecně závazné vyhlášky o vytvoření společného školského obvodu
 6. Partnerství v projektu „Technologický klub Albrechtice nad Orlicí“
 7. Změna financování Zpravodaje
 8. Dovybavení velkého sálu kulturního domu (hlediště, židle)
 9. Prodej 3 stavebních pozemků (Podboří) v k.ú. Týniště nad Orlicí
 10. Prodej části pozemku par. č. 1161 v k. ú. Týniště nad Orlicí
 11. Využití předkupního práva - převod vlastnictví chaty na p.č. 392/7 v k.ú. Štěpánovsko
 12. Smlouva o smlouvě budoucí směnné s Povodím Labe, Hradec Králové
 13. Hloubení přírodního koupaliště Písák v Týništi nad Orlicí
 14. Rozpočtová opatření
 15. Diskuse
 16. Závěr
13.10.2017 13:30:50 | přečteno 581x | petra.cizkova
 
load