Týniště nad Orlicí

Oficiální internetová prezentace města
Zvětšit písmo: A A A

Vyhledávání

Strom

Zasedání Zastupitelstva města Týniště nad Orlicí - 21.10.2019

Vážení občané, informujeme vás o termínu zasedání Zastupitelstva města Týniště nad Orlicí, které se bude konat v pondělí 21. října 2019 v 16:00 hodin v malém sále Kulturního domu v Týništi nad Orlicí

Program zasedání:

 • Zahájení
 • Zpráva o činnosti rady města
 • Veřejnoprávní smlouva mezi městem Týniště nad Orlicí a obcí Žďár nad Orlicí k zajišťování výkonu činnosti obecní policie
 • Změna průběhu obecní hranice mezi k.ú. Albrechtice nad Orlicí a k.ú. Štěpánovsko
 • Směna částí pozemku p.č. 1998/1 za část pozemku p.č. 1991/1 a část pozemku 1991/8 v k.ú. Týniště nad Orlicí
 • Prodej části pozemku p.č. 443/5 a části p.č. 484/1 v k.ú. Štěpánovsko
 • Prodej pozemku p.č. 1571/8, p.č. 1570/6, p.č. 1571/1 v k. ú. Týniště nad Orlicí a pozemku p.č. 1208/2 v k.ú. Lípa nad Orlicí
 • Prodej části pozemku par. č. 2164/11, koupě části pozemku p. č. 2164/13 a p.č. 2132/5, v k.ú. Týniště nad Orlicí
 • Využití předkupního práva na odkup chaty ev.č. 42 v k.ú. Holice v Čechách
 • Nabídka odkupu nemovitosti čp. 92 v k.ú. Týniště nad Orlicí
 • Koupě pozemků pod chodníkem v ul. 17. listopadu v Týništi nad Orlicí
 • Kupní smlouva na prodej částí pozemků v k. ú. Týniště nad Orlicí pro FATO VM, s.r.o., Hradec Králové
 • Kupní smlouva na koupi pozemků v k.ú. Týniště nad Orlicí od Českých drah, a.s., Praha
 • Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2/2019 na stavební práce s firmou Stavitelství DS, s.r.o., Rychnov nad Kněžnou
 • Smlouva o dílo na stavební práce „Rekultivace parkoviště a místní komunikace u kruhového objezdu na silnice I/11“ s firmou Stavitelství DS, s.r.o., Rychnov nad Kněžnou
 • Pravidla a zásady pro čerpání dotací SK Týniště nad Orlicí
 • Záležitosti rozpočtu města Týniště nad Orlicí
 • Závěr

17.10.2019 12:56:35 | přečteno 414x | petra.cizkova
 
load