Týniště nad Orlicí

Oficiální internetová prezentace města
Zvětšit písmo: A A A

Vyhledávání

Strom

Zasedání Zastupitelstva města Týniště nad Orlicí - 18.9.2017

Starosta města svolává zasedání Zastupitelstva města Týniště nad Orlicí na den 18. září 2017 v 16:00 hodin do malého sálu Kulturního domu v Týništi nad Orlicí.

Program:

1. Zahájení

2. Kontrola úkolů z minulých jednání

3. Zpráva o činnosti rady města

4. Zpráva finančního a kontrolního výboru

5. Schválení nového Územního plánu Týniště nad Orlicí

6. Záměr směny pozemků p.č. 808, jehož součástí je stavba RD č.p. 793, p.č.811/51, 811/53, 811/54, 807/4 v k.ú. Týniště nad Orlicí za části pozemků p.č.1662/5, 1662/10 a 1662/11 v k.ú. Týniště nad Orlicí

7. Záměr odkupu částí pozemků od firmy EKO – CONTAINER SERVICE, s.r.o., Kampelíkova 767, Hradec Králové, dotčených plánovanou stavbou podjezdu

8. Záměr odkupu pozemku p.č. 501/4 v k.ú. Štěpánovsko

9. Záměr prodeje části pozemku p.č. 1161 v k.ú. Týniště nad Orlicí

10. Prodej části pozemku  parc. č. 1170/1 o výměře 30 m2 v k. ú. Týniště nad Orlicí

11. Bezúplatný převod majetku – pozemek p.č. 455/7 v k.ú. Štěpánovsko

12. Informace o městském kamerovém dohlížecím systému

13. Informace k investičním akcím města (stav projektování, dotace)

14. Návrh úpravy středové části Mírového náměstí v Týništi nad Orlicí

15. Změna závazných ukazatelů pro příspěvkové organizace města Týniště nad Orlicí

16. Veřejnoprávní smlouva na poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města pro TJ Sokol Křivice na výměnu čerpadla

17. Schválení smlouvy na akci „Demontáž, přesun a montáž skladovací haly Týniště nad Orlicí

18. Rozpočtová opatření

19. Aktualizované zřizovací listiny příspěvkových organizací města Týniště nad Orlicí

20. Diskuse

21. Závěr

11.9.2017 14:08:56 | přečteno 458x | petra.cizkova
 
load