Týniště nad Orlicí

Oficiální internetová prezentace města
Zvětšit písmo: A A A

Vyhledávání

Strom

Zasedání Zastupitelstva města Týniště nad Orlicí - 18.3.2019

Starosta města zve veřejnost na zasedání Zastupitelstva města Týniště nad Orlicí, které se bude konat v pondělí 18.3.2019 v 16:00 hodin v malém sále Kulturního domu Týniště nad Orlicí

Program zasedání:

 • Zahájení
 • Zpráva o činnosti rady města
 • Obecně závazná vyhláška o regulaci provozování hazardních her v k.ú. Týniště nad Orlicí
 • Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 • Prodej pozemku p. č. 2095/1, p. č. 2095/4 , p. č. 2132/1, p. č. 2132/3, p. č. 2164/20, prodej části pozemku par. č. 2164/11, koupě části pozemku p. č. 2164/13, vše v k. ú. Týniště nad Orlicí
 • Prodej pozemku p. č. 338 v k. ú. Rašovice u Týniště nad Orlicí
 • Prodej pozemku p. č. st. 31, jehož součástí je stavba č. p. 43 v k. ú. Rašovice u Týniště nad Orlicí
 • Koupě objektu Transformační stanice na st. p. číslo 1243 v obci a k.ú Týniště nad Orlicí
 • Smlouva na veřejnou zakázku „Úprava křižovatky Mostecká a Turkova Týniště nad Orlicí – Oprava splaškové kanalizace a vodovodu“
 • Smlouva na veřejnou zakázku „Úprava křižovatky Mostecká a Turkova Týniště nad Orlicí“
 • Zpráva finančního výboru
 • Záležitosti rozpočtu města
 • Diskuse
 • Závěr
11.3.2019 15:53:00 | přečteno 220x | petra.cizkova
 
load