Týniště nad Orlicí

Oficiální internetová prezentace města
Zvětšit písmo: A A A

Vyhledávání

Strom

Zasedání Zastupitelstva města Týniště nad Orlicí - 16.12.2019

Starosta města svolává zasedání Zastupitelstva města Týniště nad Orlicí, které se bude konat v pondělí 16. prosince 2019 od 16:00 hodin v malém sále Kulturního domu v Týništi nad Orlicí.


Program zasedání:

 1. Zahájení
 2. Zpráva o činnosti rady města
 3. Zpráva kontrolního výboru
 4. Zrušení Fondu rozvoje bydlení
 5. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů
 6. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
 7. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za odstraňování komunálního odpadu
 8. Využití předkupního práva na odkup chaty e.č. 65 v k.ú. Holice v Čechách
 9. Dodatek č. 1 ke smlouvě o podmínkách provedení stavby mezi Pardubickým krajem a Městem Týniště nad Orlicí
 10. Záměr směny pozemků p.č. 1988/4, 1715/7, 1988/5, 1988/7, 1988/11 za část pozemku p.č. 2035/1, vše v k.ú. Týniště nad Orlicí
 11. Záměr prodeje části pozemku p.č. 1776/1 v k.ú. Týniště nad Orlicí
 12. Informace DSO Křivina
 13. Zpráva finančního výboru
 14. Finanční záležitosti rozpočtu města Týniště nad Orlicí roku 2019
 15. Rozpočet města Týniště nad Orlicí na rok 2020
 16. Diskuse
 17. Závěr

11.12.2019 10:24:33 | přečteno 305x | petra.cizkova
 
load