Týniště nad Orlicí

Oficiální internetová prezentace města
Zvětšit písmo: A A A

Vyhledávání

Strom

Výuková učebna cvičné kuchyně v ZŠ Týniště nad Orlicí

IROP CZ

V době školních prázdnin 2019 proběhla v ZŠ Týniště nad Orlicí kompletní rekonstrukce učebny cvičné kuchyně včetně nezbytného zázemí jídelny sloužící pro výuku předmětu „svět práce, domácnost – vaření“, dále bylo vybudováno WC pro invalidy a zřízení bezbariérového přístupu do budovy školy formou šikmé zvedací schodišťové plošiny a přenosné nájezdové rampy.

Důvodem, proč se město rozhodlo rekonstruovat učebnu, byly její zastaralé a nevyhovující prostory s nedostatečným osvětlením. Další nutností byla výměna elektroinstalace, rozvodů vody a kanalizace, včetně nákupu nového vybavení, spotřebičů a zařizovacích předmětů.

Na základě výběrového řízení malého rozsahu byla zhotovením pověřena firma DTMONT - Tomáš Dostál IČ: 74409883, projektovou dokumentaci zhotovil Michal Procházka IČ: 06443745.

Na výukovou učebnu město Týniště nad Orlicí získalo dotaci v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, 11. výzvy NAD ORLICÍ-IROP-Kvalitní vzdělávání na školách III, registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010639.

Dotace byla získána ve výši 1 421 050,66 Kč, celkové náklady rekonstrukce včetně bezbariérového vstupu do ZŠ činily 1 602 470,81 Kč včetně DPH (rozdíl byl hrazen městem).


5.11.2019

Publicita cvičná kuchyň

Publicita cvičná kuchyň

 
Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj

 
 
5.11.2019 17:12:34 | přečteno 610x | admin.tyniste
 
load