Týniště nad Orlicí

Oficiální internetová prezentace města
Zvětšit písmo: A A A

Vyhledávání

Strom

Výběrové řízení - referent stavebního úřadu

Město Týniště nad Orlicí vyhlašuje Výběrové řízení na místo pracovníka Městského úřadu Týniště nad Orlicí - referent stavebního úřadu.

Město Týniště nad Orlicí

  vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

  na místo

pracovníka Městského úřadu Týniště nad Orlicí – referent stavebního úřadu

 platové zařazení podle nařízení vlády č.341/2017 Sb. a 222/2010 Sb. - platová třída 10,

nástup: dle dohody

Požadavky

 • min. střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví

 •  dovednost pracovat na PC (Office, Windows, Excel, Internet) zkušený uživatel
 • praxe ve státní správě nebo samosprávě vítána vč. ZOZ  (zkouška zvl. odb. způsobilosti)
 • orientace  v legislativě související s oborem požadované práce a schopnost její praktické aplikace (správní řád, stavební zákon apod.)
 • další požadované dovednosti: např.

 • ochota se dále vzdělávat

 • iniciativní přístup k řešení problému

 • řidičský průkaz skupiny B

 • ovládání jednacího jazyka, kvalifikační požadavky § 13a, odst. 2  stavebního zákona.

Náležitosti přihlášky:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče

 • datum a místo narození uchazeče

 • státní příslušnost

 • místo trvalého pobytu uchazeče

 • číslo občanského průkazu

 • datum a podpis uchazeče

Doklady k přihlášce:

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech

 • výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce

 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

 • souhlas ke zpracování a uchování osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

Podání přihlášky:

 • pouze v písemné podobě na adresu: Město  Týniště nad Orlicí, Mírové náměstí 90, 517 21 Týniště nad Orlicí, poštou nebo osobně v zalepené obálce označené „Výběrové řízení“ do 24.4.2019 do 12.00 hodin, na podatelně městského úřadu.

Pokud si přejete vrátit některý z Vámi zaslaných materiálů, uveďte to výslovně v textu přihlášky do výběrového řízení. Nevyžádané materiály budou po skončení výběrového řízení skartovány v souladu se zákonem.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrového řízení zrušit bez udání důvodu.


2.4.2019 8:16:44 | přečteno 491x | petra.cizkova
 
load