Týniště nad Orlicí

Oficiální internetová prezentace města
Zvětšit písmo: A A A

Vyhledávání

Strom

Výběrové řízení na místo strážníka Městské policie Týniště nad Orlicí

Město Týniště nad Orlicí příjme po splnění požadavků a předpokladů uchazeče na místo strážníka městské policie.

NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK 50.000 KčPožadavky a předpoklady:

 • státní občanství ČR,

 • věk 18 let,

 • tělesná a duševní způsobilost k výkonu funkce strážníka,

 • úspěšné absolvování:

přijímacího pohovoru,

fyzických testů,

psychotestů,

 • spolehlivost *1,

 • bezúhonnost *2.

 

Další požadavky a předpoklady:

 •  strukturovaný životopis,
 • dokončené úplné střední vzdělání *3,

 • vlastnictví řidičského oprávnění sk. „B“,

 • souhlas uchazeče se zjištěním pověsti *4,

 • komunikační schopnosti a znalosti práce na PC,

 • samostatnost, rozhodnost a flexibilita.

 

Vysvětlivky:

*1 Spolehlivým není ten uchazeč, kterému byla v posledních 5 letech uložena sankce za přestupek, nebo správní delikt, který je v rozporu s posláním strážníka. Uchazeč jej prokazuje čestným prohlášením, které není starší 3 měsíců.

*2 Bezúhonným není ten, kdo byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin. Dále nebyl v posledních 5 letech odsouzen za trestný čin z nedbalosti, který je v rozporu s posláním strážníka. Uchazeč bezúhonnost prokazuje výpisem z rejstříku trestu.

*3 Např. odborné s maturitou, úplné střední, vyšší odborné apod.

*4 Souhlas uchazeče se zjištěním pověsti v místě bydliště, v zaměstnání apod. ve formě prohlášení. Prohlašuji, že souhlasím se zjištěním své pověsti  v místě bydliště, v zaměstnání apod.

 

Plat:  podle zákona č. 262/2006 Sb., (dále jen zákoník práce) v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších
 předpisů, s přihlédnutím k vykonávané práci, kvalifikačním předpokladům a speciální odborné způsobilosti se stanovuje 7.plat. třída.

Náborový příspěvek: z důvodu vyrovnání platového rámce pro nově příchozího strážníka je stanoven náborový příspěvek ve výši 50.000,-Kč

Nástup :  dle dohody

 

Bližší informace získáte na:

Městské policii v Týništi nad Orlicí,  Smetanova 761, p. Štěpánek  – velitel MP  tel. 494 377 082, stránkách města Týniště n/O 

 

Uzávěrka přihlášek: 30.8. 2019 ve 12:00 hodin

(v této lhůtě musí být přihláška doručena na podatelnu Městského úřadu v Týništi nad Orlicí)

Přihlášky v písemné podobě s požadovanými doklady zasílejte na adresu:

Městský úřad Týniště nad Orlicí

podatelna

Mírové náměstí 90

517 21 Týniště nad Orlicí

Náležitostí přihlášky jsou:

-  jméno, příjmení a titul zájemce, datum a místo narození, státní  příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, kontaktní

údaje, datum a podpis,

- výpis z rejstříku trestu, ne starší 3 měsíců,

- čestné prohlášení o spolehlivosti, ne starší 3 měsíců,

-  strukturovaný životopis,

- ověřená kopie dosaženého vzdělání,

-  souhlas se zjištěním pověsti,

-  podepsané prohlášení uchazeče v následujícím znění:

Poskytnutím osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení dávám,

ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, souhlas k jejich zpracování, kopírování, šíření a uchování.

Jméno a příjmení, datum narození

Vlastnoruční podpis.

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná

a nemůže být zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované pracovní místo.

Obálku označte slovy „Výběrové řízení na strážníka – neotvírat“.

Po ukončení výběrového řízení Vám bude Vaše přihláška vč. všech příloh zaslána zpět nebo zlikvidována.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Libor Koldinský v.r.

starosta města


4.7.2019 9:27:21 | přečteno 494x | petra.cizkova
 
load