Týniště nad Orlicí

Oficiální internetová prezentace města
Zvětšit písmo: A A A

Vyhledávání

Strom

Slovo starosty

Křižovatka Turkova x Mostecká
Vážení spoluobčané, s rozjíždějícím rokem je mou povinností veřejnost poinformovat o tom, co pro město a okolí připravujeme především po stránce investiční.
Samozřejmě to úzce souvisí s rozpočtem na rok 2019, jehož návrh schválilo prosincové zastupitelstvo. Návrh byl koncipován jako schodkový s určitou predikcí ke stavu k poslednímu dni roku. Ta se ukázala nejen správná, realita nakonec mile potvrdila, že v letošním roce budeme pracovat s rozpočtem přebytkovým. Ten bychom rádi ještě posílili úvěrem směřujícím právě do letošních i budoucích investic. O tom však bude rozhodovat až první letošní zastupitelstvo na jaře.

Čím bychom se hlavně v letošním roce chtěli zabývat jako hlavní investicí? Jde o rekonstrukci křižovatky ulic Turkova a Mostecká. Tato akce se usilovně připravuje již dva roky a bývalé zastupitelstvo v této souvislosti schválilo výkup nemovitosti (bývalý Fotocom), která bude odstraněna. Jako nejdůležitější k tomu uvedu, že celý prostor se otevře a rozšíří a tím pochopitelně bude posílena bezpečnost a dnes chybějící přehlednost. Dojde celkově k novému dopravnímu řešení křižovatky a hned vedle vznikne parkoviště, které určitě uvítají především návštěvníci dětských lékařů. Celá stavba zahrnuje výměnu kanalizační i vodovodní infrastruktury a pochopitelně kompletně nový živičný kryt. Tato investice je součástí dopravní koncepce ve městě a má přímou souvislost s budoucím mimoúrovňovým křížením železnice v místech poblíž vodárenské věže.


Mezi další nemalé investice bude v letošním roce patřit dlouho očekávaná rekonstrukce kuchyně na základní škole. Myslím, že je naprosto správné, že vznikne nové moderní pracoviště, jelikož současný stav je skutečně již dlouho za zenitem a možné kontroly z hygieny by jej pravděpodobně brzy dále v provozu nenechaly.

Ve hře jsou pochopitelně stále cyklostezka z Týniště do Křivic a lesopark Voklik, kde město čeká na výsledek přidělení dotace. Je samozřejmostí, že se projekčně s předstihem připravují i další projekty, které budou v dohlednu aktuální. Tady například uvedu rekonstrukci budovy základní umělecké školy, která je nyní záležitostí projektantů. Musím se zmínit i o pokračování výměny lamp veřejného osvětlení, kde se letos bude dělat druhá etapa. V průběhu roku vybudujeme plánovaně další nová parkovací místa. Ještě bych chtěl také uvést, že firma ČEZ bude u nás i v okolních obcích pokračovat s ukládáním kabelů do země a rušit sloupy, s čímž pochopitelně souvisí i naše projekční připravenost na následnou obnovu komunikací či chodníků.

A tak bych asi mohl detailněji pokračovat dále, což si myslím není až tak potřeba. Jsem přesvědčený, že pracujeme z pohledu investic s rozpočtem řádně a promyšleně. K tomu je určitě nutné dodat, že prostředků nebude asi nikdy takový dostatek, aby se mohlo udělat úplně vše a hlavně rychle. Těch faktorů, které hrají proti nám, je bohužel nemálo a já věřím v pochopení všech reálně smýšlejících občanů.

Libor Koldinský


1.2.2019 8:03:10 | přečteno 770x | petra.cizkova
 
load