Týniště nad Orlicí

Oficiální internetová prezentace města
Zvětšit písmo: A A A

Vyhledávání

Strom

Slovo starosty - ZA MĚ DOBRÝ

foto Michal
Letošní největší investiční akce, rekonstrukce křižovatky Turkova – Mostecká, byla uvedena do provozu 13. září 2019. Ano, slovy v pátek třináctého, proto to určitě bude značit jenom štěstí.

Já sám osobně bych tento vcelku nemalý počin, ale především jeho výsledek pochválil. Byl to velký zásah do docela malého území a navíc s kompletní výměnou inženýrských sítí.

Podařilo se skutečně z minima vytěžit maximum. Změnilo se kompletně celé místo a pojetí křižovatky, zbouráním domu se otevřel pohled dolů do ulice Mostecké až ke kruhovému objezdu. Tím se každopádně zlepšily rozhledové podmínky a celý prostor působí opticky vzdušněji.

Co je nejvíce komunikované téma mezi veřejností, je změna přednosti v jízdě. K ní ale dojít muselo s výhledem do nedaleké budoucnosti, kdy vznikne pod železnicí podjezd a doprava ve městě dostane nový řád. Vše souvisí s postupným zklidňováním dopravy v centru města a jejím logickým nastavením ze severní části směrem k obchvatu. V souvislosti se změnou hlavní a vedlejší silnice po rekonstrukci křižovatky je potřeba si na tento skutek pouze zvyknout. Že to vlastně již není ona stará křižovatka ve tvaru T, ale de facto křižovatka v mírné zatáčce při dodržení všech dopravních norem, což souvisí především s najížděním při odbočování. To však platí pouze pro místní, protože cizí řidiči tuto křižovatku budou řešit a vnímat jako běžné dopravní místo. Navíc si myslím, že jsou zde dva zvýšené přechody pro chodce, snížená rychlost na 30 km/hod., což jsou další znatelná a nová opatření vedoucí pouze k bezpečné křižovatce.

Ještě bych chtěl zmínit parkování. Kromě nově vytvořeného parkoviště v Mostecké ulici vznikly v ulici Turkově podél komunikace zálivy k možnému odstavení vozidel. I tady je, vzhledem k velkému počtu vjezdů do nemovitostí a dodržení všech dopravních norem, učiněno maximum možného na pozemcích ve vlastnictví města. Parkoviště v Mostecké ulici by mělo v největší míře sloužit rodičům, kteří míří s dětmi na polikliniku k lékaři. V průběhu podzimu se ještě dostaneme k úpravě prostoru u kruhové křižovatky, aby i samotný vjezd do města dostal okulahodivý vzhled a zpříjemnil se vstup pěších do obchodní zóny.

Božena Němcová v úvodu své Babičky použila jedno již časem prověřené a ustálené rčení, že není člověk ten, který by se zalíbil lidem všem. A to samé se nechá napasovat i k projektu a samotnému řešení a realizaci rekonstrukce křižovatky. Já však trvám na svém názoru, kterým jsem začal již nadpisem. Za mě skutečně dobrý. A to hovořím o skoro čtyřech uplynulých letech, která uběhla od samotné koupě demolované nemovitosti až po nedávné uvedení křižovatky do provozu.

 Na tomto místě bych rád poděkoval zastupitelům, kteří odsouhlasili finance na koupi nemovitosti, projekt i samotnou realizaci. Dále bych poděkoval za dokonalou projektovou dokumentaci firmě VIA PROJEKT Hradec Králové. Za velmi kvalitní provedení stavby, navíc s šestitýdenním předstihem, patří dík firmě DS STAVITELSTVÍ Rychnov nad Kněžnou, která byla generálním dodavatelem. A samozřejmě společnostem AQUA SERVIS Rychnov nad Kněžnou a ENERGOMONTÁŽE VOTROUBEK Rychnov nad Kněžnou za precizní obnovu inženýrských sítí. Díky patří Službám města Týniště nad Orlicí za doplňkové činnosti v průběhu celé stavby a odboru správy majetku města za veškerou nutnou administrativu a dohled nad celou akcí.

Závěrem teď již přeji všem občanům bezproblémové používání tohoto modernizovaného staronového koutu města.

Křižovatka po zahájení provozu, obrázek se otevře v novém okněKřižovatka po zahájení provozu1, obrázek se otevře v novém okně

Křižovatka po zahájení provozu


HISTORICKÁ PERLIČKA Z MOSTECKÉ

Ještě bych se chtěl se čtenáři podělit s docela zajímavým historickým jednáním.  Přepsal jsem a přikládám jednu dějinnou událost pro oživení výše psaného textu, ke které mi poskytl podklady můj kolega ze Spolku přátel města. Týká se, na tu dobu, zásadní stavební a dopravní situace v Mostecké ulici. Budu částečně citovat z protokolu Komise pro přezkoušení regulačních plánů města Týniště nad Orlicí, občas vložím i nějaký svůj komentář. Součástí protokolu je Zápis o výsledku komisionelního ústního jednání s panem továrníkem Františkem Jiruškou ze dne 9. ledna 1925 v době od 4. – 5. hodiny odpolední v jeho kanceláři v budově tovární (nyní již zbourané koželužně, kde dnes stojí obchodní zóna).

Cituji ze zápisu. Na dnešní den stanovená komise stavební k žádosti firmy Jiruškovy o povolení tovární provozovny na lukách a komise okresní správní v Kostelci k provádění stavby samotné setkala se v bytu churavého pana továrníka Jirušky, který pro toto stavební komisi nemohl býti přítomen na obci, a snažila se ústně smírné dohody dostáti tím, že projektovaná ulice zúžila by se na 12 m, vedla by se při hranicích pozemku, aby tak co nejméně zabrala místa.

Proti tomuto návrhu p. Jiruška zásadně a bezpodmínečně se postavil a protestuje (pozn, - proto je dodnes Mostecká ulice v místě mezi kruhovou křižovatkou a mostem přes řeku takto úzká). Rovněž nepřistupuje na návrh, aby zřízen byl v továrním objektu jakýsi průjezd v šíři ulice, který by byl překlenut a bylo by tak možno pro tovární závod využíti celé patro i nad ulicí, a spojení s ostatními budovami v I. patře bylo by nepřerušené. Proti projektované ulici je bezpodmínečně proto, že rozdělila by mu tovární závod zase na oddělené bloky a toho rozdělení má již v továrně mnoho.

Pan František Jiruška navrhuje vést ulici za továrními objekty v lukách a zřízení mostu tamtéž (pozn. - upozorňuji, že dnešní obloukový most byl postaven v roce 1936, do té doby byl přes řeku most dřevěný). Pro spojení však z ulice této po nábřeží k městu ulicí Pod kostelem rovněž neustoupí ani o píď země. Byly by tudíž na vzdálenosti po 150 m dva mosty přes Orlici (pozn. – v současné době se řeší de facto stejná problematika s mosty a cestou na Albrechtice, toto místo je asi zakleté).

Mimo to prohlašuje, že Mostecká ulice úplně postačí a nově projektované jsou pouze sny a smyšleniny, které se nestanou skutkem snad nikdy, anebo až za sto let (pozn. – do této současné chvíle si dovoluji o poslední větě pana továrníka říci, že měl, bohužel, pravdu). Tudíž přes všechnu dobrou snahu a pokusy o smír, tohoto docíleno nebylo.

Dále prohlásil p. Jiruška, že projektovanou stavbu (která zabírá i ulici) provede i přes výslovný zákaz, v předpokladu, že koná dobrou věc. Bude-li k tomu vývojem událostí donucen, zastaví práci na stavbě i v celé továrně a pošle zaměstnance k obci, by se o ně postarala. Co budou pak státi podpory v nezaměstnanosti, bude mít stát k „lepšímu“ užitku.

Jelikož nejmenší naděje na smírné řešení ze strany p. Jirušky projevena nebyla, komise odešla. Zápis provedl Jaroslav Rejchl.

Takže, kdybych měl výše uvedený historický text uchopit jako paralelu s dobou současnou, tak po svých zkušenostech to uzavřu tvrzením, že se toho opravdu zase tolik nezměnilo. Ani v Mostecké ulici a její spodní části, ale mnohdy ani v postojích důležitých účastníků různých stavebních řízení v současné době, které často nesmyslně brzdí rozvoj.

Libor Koldinský – starosta 

Jiruškova koželužna   později Tanex v roce 1994, obrázek se otevře v novém okněVizualizace dostavby Jiruškovy koželužny, o které se píše v citovaném textu, obrázek se otevře v novém okně

Jiruškova koželužna později Tanex v roce 1994       Vizualizace dostavby Jiruškovy koželužny,
                                                                                       o které se píše v citovaném textu 


30.9.2019 7:53:04 - aktualizováno 30.9.2019 11:38:27 | přečteno 1169x | admin.tyniste
 
load