Týniště nad Orlicí

Oficiální internetová prezentace města
Zvětšit písmo: A A A

Vyhledávání

Strom

Slovo starosty - SUMA SUMÁRUM

Libor Koldinský
Vážení spoluobčané,

je určitou mojí povinností, abych zrekapituloval na závěr volebního období činnost svojí i celého zastupitelského sboru. Moje dráha v křesle starosty trvá necelých jednadvacet měsíců. Myslím, že se však za tu dobu podařilo udělat nemálo věcí.


Jako nejdůležitější pro rozvoj města považuji dokončení a schválení nového územního plánu. Tento dokument má opravdu důležitost a váhu a je nezbytný nejen pro běžné stavebníky, ale především pro větší investory. Ač nejsem ve funkci ani dva roky, přesto se již dvakrát schvaloval rozpočet. Stalo se to proto, že jsme přešli ke schvalování ke konci kalendářního roku a zrušili institut rozpočtového provizoria.

S rozpočtem samozřejmě souvisí výše investic pro následující rok. Jsem přesvědčený, že prostředky byly vynaloženy správným směrem. Ono, ač se zdá, že ve státě ekonomika šlape a prožíváme pohodové období konjunktury, tak stejně se financí pro obce optimálně nedostává. A to ani se změnou rozpočtového určení daní, která obcím znatelně pomohla. Bylo by jich, jednoduše řečeno, třeba mnohem více. Chybí větší prostředky na obnovu vodohospodářských sítí i komunikací, kde je to de facto začarovaný kruh. Dělají se nejnutnější záležitosti, které jsou často již v havarijním stavu.

Jelikož si město žádá neustálé zlepšování dopravní obslužnosti, jsou s tím spojené i finančně náročné výkupy dotčených pozemků a nemovitostí. Přesto jsem přesvědčen, že kráčíme aktuálně správným směrem a to především ve spolupráci při modernizaci a zkapacitnění železnice v našem městě. Je to výzva a historicky jedinečná a neopakovatelná šance zlepšit a zpříjemnit dopravu po městě i z hlediska logického pohledu. Pokračování v této započaté a dobře nastartované cestě bude úkolem pro nové zastupitelstvo.

Abych se zmínil ještě o dalších konkrétních investicích, které jsme dokončili, tak sem patří realizace multifunkčního hřiště za základní školou, rekonstrukce zahrady v Mateřské škole Město, rekonstrukce křižovatky u České spořitelny, přemístění haly z centra města do areálu Služeb města a následné upravení plochy na nových bezmála padesát parkovacích míst, výměna hlediště v Kulturním domě, rekonstrukce komunikací v lokalitě Zvoníčkova a Pod Stávkem, výměna nemalé části veřejného osvětlení a konečně i právě probíhající rekonstrukce středové části Mírového náměstí. Když k tomu připočtu náročné projektové dokumentace na připravovanou rekonstrukci křižovatky Turkova – Mostecká, rekonstrukci Základní umělecké školy a realizaci cyklostezky z Týniště do Křivic včetně dotační dokumentace, tak si myslím, že je to za necelé dva roky mého působení na radnici vcelku kus práce. Jsem týmový hráč a tento výsledek je jednoznačně týmová zásluha celého kolektivu.

Samozřejmě toto jsou akce trochu větší, viditelnější. Ovšem k tomu patří nezbytné provozní výdaje na fungování celého města, které ročně uberou významné prostředky z rozpočtu. Na tomto místě se trochu zarazím a vyslovím speciální dík. Poděkuji všem pracovníkům Služeb města za jejich náročnou práci za každého počasí. Věřte mi, že naše město patří v porovnání s jinými v okolí opravdu k čistým a udržovaným městům, a to v zimě i v létě. I když si občané někdy na něco zanadávají, já osobně se těchto „svých“ lidí vždy zastanu. A skutečně vím proč.

Ne, nechci zacházet do detailů, chci jen sdělit pár svých postřehů a pocitů ze své práce. Práce, která mě baví a naplňuje. Stále mě nutí se něčemu novému učit. Kupříkladu hodně mě zaujala problematika okolo pitné vody pro obyvatelstvo, což je do blízkého budoucna záležitost, kterou budeme s nadcházejícím výročím smlouvy muset kvalitně pořešit. Zde mám v osobě bývalého starosty Ing. Matičky zkušeného lektora, kterému i touto cestou děkuji. Učím se mnoha detailům pochopitelně i od svých kolegů z úřadu. Dalo by se popravdě říci, že vzhledem k hekticky se měnící legislativě a pravidelným auditům se vlastně za pochodu učíme všichni, protože je to ke každodenní činnosti nezbytné. A nikdo vševědoucí a neomylný ze stromu dosud nespadl. Navíc samozřejmě obecně platí známé, že není člověk ten, který by se zavděčil lidem všem. Možná bych zmínil ještě jeden postřeh. Ke své nynější práci ve státní sféře jsem se dostal z prostředí podnikatelského, tedy soukromého, což mi obrovsky pomáhá při jednáních. Vysvětlím jednoduše. Umím se na věci podívat a vnímat je i z druhé strany.

Každopádně bych chtěl závěrem poděkovat celému kolektivu zastupitelů, kolegům radním, ředitelům a zaměstnancům příspěvkových organizací, městské policii, jednotce dobrovolných hasičů a celému týmu z městského úřadu za zodpovědnou práci pro město a jeho obyvatele.

Libor Koldinský – starosta města31.8.2018 7:48:12 | přečteno 887x | petra.cizkova
 
load