Týniště nad Orlicí

Oficiální internetová prezentace města
Zvětšit písmo: A A A

Vyhledávání

Strom

Slovo starosty - Projekt úprav městského parku v Týništi nad Orlicí

Vážení spoluobčané,

dnes bych se rád věnoval jedinému tématu. V letošním roce se začne realizovat projekt úprav městského parku v Týništi nad Orlicí.

Tento projekt je připravován s několikaletým předstihem a zabývá se celkovým obnovením cestní sítě (změna a obnova povrchů, sjednocení rozměrů), doplněním odpočinkových míst, obnovením základních principů parku (kombinace porostlých stinných, volných, vodních ploch a parkových luk), doplněním a obnovením zajímavých průhledů v parku, obnovením mobiliáře parku, sjednocením a ucelením parkové výsadby, revitalizováním trávníků a doplněním keřového i trvalkového patra. Tento projekt vypracovala a navrhla během roku 2016 autorizovaná krajinná architektka Ing. Lenka Hladíková. Park projde během několika následujících let citelnou změnou, která povede k celkovému zvelebení místa a městský park dostane zcela novou podobu.

Pro změnu je však zapotřebí místo dostatečně připravit. V první řadě je nutné pokácení vytipovaných stromů, které vzešly z dendrologického posudku stávajících dřevin. Tento posudek je součástí projektu.  Více jak 90 % navržených stromů k pokácení je ve velmi špatném zdravotním stavu a jen několik jedinců je nutno pokácet pro uvolnění nové výsadby. Ani tyto stromy však nejsou zdravotně a esteticky v pořádku. Odstraněním vytipovaných stromů nedojde ke snížení biodiverzity a estetiky parku, neboť je v plánu rozsáhlá výsadba nejen nových stromů, ale i výsadba nového keřového a bylinného patra. Tato příprava se začne realizovat v průběhu měsíce února 2018 a budou ji provádět převážně pracovníci služeb města.

Dále bude probíhat souběžně s kácením i ošetřování některých ponechaných stromů bezpečnostním a zdravotním řezem, v některých případech dojde i k mírné redukci koruny a odstranění tlakového větvení. Tyto práce budou prováděny odbornou a certifikovanou arboristickou firmou. Ošetřování stromů bude probíhat až do jara a pak dále bude pokračovat koncem léta a na podzim. V jarním období také započne výsadba nových dřevin a celková úprava ozeleněných ploch, která bude probíhat postupně celý rok a protáhne se až do roku 2019.

Na novou výsadbu a ošetření stromů se městu podařilo získat dotaci z Evropského fondu pro regionální rozvoj – Operační program Životního prostředí, která výrazně podpoří celkové financování tohoto projektu. V dalších letech bude probíhat budování nových cest, odpočinkových míst s lavičkami a nového osvětlení. V konečné fázi se můžeme těšit na vybudování parkového jezírka, které bude osázeno vodními a mokřadními rostlinami, napájeno bude z uměle vybudované odlehčovací větve Alba, která v budoucnu také projde celkovou revitalizací.

Prosíme tedy o vaši trpělivost a pochopení a omlouváme se za omezení vyplývající z těchto opatření. Věřte, že budoucí tvář parku za tato omezení opravdu stojí. Datum plánovaného ukončení projektu je stanoven na konec roku 2021.

Libor Koldinský ve spolupráci s odborem životního prostředí


Návrh úpravy městského parku naleznete v přiloženém souboru

ikona souboru ikona souboruNávrh úprav městského parku v Týništi nad Orlicí


8.2.2018 13:09:32 | přečteno 668x | petra.cizkova
 
load