Týniště nad Orlicí

Oficiální internetová prezentace města
Zvětšit písmo: A A A

Vyhledávání

Strom

SLOVO STAROSTY - Novoroční

Libor K

Vážení spoluobčané,

skončil symetrický letopočet 2020, který zhodnotím jednoduše tak, že byl jiný. Bez rozdílu byl jiný pro všechny z nás a každého nějak poznamenal. Někoho bohužel zdravotně, někoho pracovně, ale rozhodně všechny emotivně.

Ukryli jsme se za roušky a čelili čemusi neznámému. Vytratil se běžný rytmus i kvalita života, což nás všechny více či méně ovlivnilo a ovlivňuje dodnes. U mnohých zavládl strach. Jinými slovy se výraz covid dostal do základní mluvy jazyka českého a je společností používán ve všech možných souvislostech od rána do večera. Dovolím si říci, že jak se říká, všeho moc škodí, že je v tom velký kus pravdy. Život je myslím i o jiných věcech, čímž pochopitelně nic nebagatelizuji a nezlehčuji důležitost zdraví.

Každým rokem k vám osobně promlouvám při Novoročním přípitku na Mírovém náměstí a přeji všem, aby v roce následujícím nikoho blízkého neztratili. Ani tato akce se ze známých důvodů nemohla připravovat a uskutečnit a mě konkrétně se, bohužel, přání nevyplnilo. Jsem ale určitě rád, že nejen náměstí, ale i ulice města byly svátečně vyzdobeny, za což patří moje poděkování týmu Služeb města. Vlastně nakonec celý advent byl odlišný od jakési tradiční každoroční běžnosti a zvyklosti, kdy akce konané mateřskými školkami i domem dětí a mládeže neproběhly ve známém režimu. Velmi mě mrzí, že jsme se nemohli společně potkat na mnoha dalších akcích, které byly plánovány, a zažít tu správnou pohodu a zábavu, která z nich vždy vyzařovala a na kterou jste se těšili. Mě samotnému kultura hodně chybí. Přesto se v této nelehké době můžeme podívat na věci i z té lepší stránky. Zpomalili jsme své uspěchané životy, více se obracíme k rodině, blízkým lidem a snažíme si uchovat život takový, jaký býval. Věřím, že jste si právě proto v rodinném kruhu atmosféru Vánoc nenechali ničím pokazit a svátky prožili spokojeně.

Pokud sledujete pravidelně mé úvodníky, tak jistě vnímáte, že se snažím zde na stránkách Zpravodaje, ale i prostřednictvím sociálních sítí informovat o všem, co se v Týništi událo, anebo co pro vás chystáme. Těší mě pak vaše slova poděkování a uznání za naši práci. Všem vám za to děkuji nejen jménem svým, ale i jménem zastupitelů a celého městského úřadu, který se snaží pro vás být v rámci možností maximálně vstřícný, i když samozřejmě ne vždy lze vše vyřídit k plné spokojenosti vás všech. Nyní stojíme na prahu roku nového, kdy prosincové zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok letošní a čeká nás realizace dvou vcelku významných investičních akcí, které jsem ve svých úvodnících již zmiňoval. Pokračuje přístavba základní umělecké školy a rozjíždí se výstavba cyklostezky do Křivic. Obě budou dokončeny v průběhu letošního roku. Jako předseda vodohospodářského svazku obcí Křivina musím také zmínit, že na jaře začnou práce na další velké liniové stavbě, kterou je podtlaková kanalizace do Petrovic a Petroviček s dokončením v roce následujícím. Investičně a finančně to tedy bude rok skutečně nabitý.

Jsem vcelku rád, že všechny jmenované akce proběhnou právě letos, jelikož je asi každému z nás jasné, že další roky z pohledu příjmů ze sdílených daní do obecních rozpočtů tak štědré nebudou. Všichni víme, jaký loňský rok byl a jak mlhavé jsou výhledy do roku letošního. Přicházející daňové změny, nejistá ekonomická situace, rozdělená společnost, balancování střední podnikatelské vrstvy na hranici přežití, není mi lehko, když o tom v souvislostech přemýšlím. Společnost si už musí, bez emocí a se zapojením zdravého rozumu, ve větším rozsahu uvědomit, že ani ekonomika, která dostává těžké rány, nemůže být perpetum mobile a stát nemůže donekonečna bez nemilých následků pro své současné i budoucí obyvatele žít na závratný dluh. Rozpočtová odpovědnost je nutná na všech úrovních řízení. Já lidem v tomto věřím.

Přesto mi ještě dovolte osobní úvahu na závěr. Kdo by si před rokem v tuto dobu pomyslel, že to někdy může být úplně jinak a věci, které nám připadaly tak běžné a přirozené, se stanou vzácnými? Svět kolem nás se postupně skoro zastavil kvůli pandemii, která nám však kromě mnoha nepříjemných omezení a negativ přinesla přeci jen něco pozitivního. Dala nám určitě schopnost operativně reagovat a přizpůsobovat se nenadálým situacím, mnohdy nesmyslnému vládnímu chaosu. Začali jsme si také více vážit všeho, co nám dříve přišlo zcela samozřejmé. A na tom je myslím třeba stavět do budoucna. Jsem přesvědčený, že právě z těch samozřejmých drobností je slepen kvalitní život a vytvářeno příjemnější prostředí a atmosféra mezi námi. Proto bych rád poděkoval všem, kteří se společně s námi snaží dělat z našeho města co nejlepší místo pro život. Za sebe i zastupitele města vám přeji především hodně zdraví, špetku optimismu a co nejpříjemnější průběh roku 2021. Ono zase bude v české kotlině více fajn.

Libor Koldinský – starosta města


31.12.2020 21:35:48 | přečteno 909x | petra.cizkova
 
load