Týniště nad Orlicí

Oficiální internetová prezentace města
Zvětšit písmo: A A A

Vyhledávání

Strom

Slovo starosty - Co v letošním roce

Vizualizace budoucí ZUŠ

Hned na začátku bych rád uvedl, že uplynulý rok 2019 byl z pohledu městských investic hodně náročný. Rozpočet zatížily především dvě větší akce, kterými byla rekonstrukce křižovatky Turkova – Mostecká včetně úpravy v okolí kruhového objezdu a rekonstrukce jídelny v základní škole. Byly náročné nejen na finance, ale i z hlediska organizace a času provedení. Dovolím si tvrdit, že obě dopadly velmi úspěšně.


Mimo tyto zásadní loňské investice proběhla i řada menších, kde bych zmínil lesopark Voklik, parkoviště na sídlišti Střed podél restaurace U věže, oprava fasády na budově městské policie, rekonstrukce cvičné kuchyně v základní škole spojené s bezbariérovostí budovy. Z pohledu dokončených investic byl rozhodně rok 2019 nejen náročný, ale určitě povedený. Rád bych na tomto místě zmínil velmi důležitou skutečnost. Podařilo se dokončit územní rozhodnutí k akci Zvýšení kapacity trati Týniště nad Orlicí - Častolovice - Solnice 3. část do právní moci. Zde se jedná pro jednoduché vysvětlení širší veřejnosti o náš důležitý místní zájem spojený s budoucím podjezdem pod železniční tratí v souvislosti s rušením železničních přejezdů.

Dále je na místě nutné dodat, že se musí stále připravovat stavební akce na roky další, musí se tedy hodně projektovat, což samozřejmě obnáší nemalé finanční prostředky. Připravujeme projekty spojené s následnou úpravou veřejných komunikací po zásazích ČEZu, který likviduje nadzemní vedení a ukládá kabely do země. V nejbližší době se tato činnost bude týkat především Štěpánovska a městské čtvrti Sítiny. Je zadán i projekt na novou hasičskou stanici na novém místě. Tato záležitost je ovšem hodně spojena s dokončením stavebních činností souvisejících s železnicí i s vývojem možných dotačních titulů. Právě proto musí být především dokončena projekční připravenost až do fáze stavebního povolení.

Na letošní rok je naplánováno zahájení rekonstrukce budovy základní umělecké školy. Tato investiční akce je již součástí rozpočtu a je naplánována na dvě etapy. Stavba bude, po dohodě se školou, probíhat za provozu, přesto zásadní stavební úkony proběhnou po oba roky v době prázdnin. Pro letošek se počítá především s bouráním a výstavbou nové části v místě odkoupené nemovitosti. V roce příštím budou probíhat práce na budově stávající a propojení obou objektů.

Letos dojde i k výstavbě parkoviště v sídlišti U Dubu, kde jsme si pochopitelně vědomi nedostatku parkovacích míst. I proto se zpracovává komplexní studie na toto téma pro celý prostor sídliště, která má vytipovat veškeré možnosti spojené s parkováním. Již se začala budovat parkovací místa v prostoru u mateřské školy, další parkoviště vznikne za jedním z bytových domů. Po dobudování bytového komplexu v prostoru sídliště Střed se výrazně zlepší situace s parkováním i v této lokalitě. Pokračujeme opakovaně ve snaze získat dotaci na vybudování cyklostezky do Křivic. Nemalé investice, které letošní rozpočet obsahuje, půjdou do městských bytů, především do bytů v TGM č.p. 950.

Chtěl jsem vám, vážení čtenáři, představit ty nejzásadnější investiční záměry pro rok 2020. Pochopitelně je rozpočtováno mnoho dalších menších prostředků, které se kromě investičních týkají především provozních výdajů spojených s běžným životem města a jeho obcí. Věřím, že se nám podaří zase o kousek zlepšit kulturu života všech našich občanů.

Libor Koldinský 


31.1.2020 9:38:22 | přečteno 945x | petra.cizkova
 
load