Týniště nad Orlicí

Oficiální internetová prezentace města
Zvětšit písmo: A A A

Vyhledávání

Strom

Restaurování kamenného sloupu se sochou Panny Marie a kamenné balustrády

Mariánský sloup v Týništi nad Orlicí

Dochází k další fázi plánované rekonstrukce na náměstí, která zahrnuje repasování Mariánského sloupu. Jedná se o poměrně drahou, ale každopádně nutnou a potřebnou opravu historické památky, na které je již znát zub času a která byla v minulosti vandaly poničena.

S ní je spojeno i odstranění čtyř kolem stojících stromů. Zastupitelstvo města na svém 19. zasedání dne 13. března 2017 rozhodlo o pokácení lip na náměstí již po únorové větrné smršti, kdy na některých stromech došlo k odlomení silných větví. Obratem vypracovaný dendrologický posudek jen potvrzuje dlouhodobě velmi špatný stav dřevin na obou ostrůvcích na náměstí a doporučuje jejich pokácení a následnou obnovu.

Samozřejmě dojde k postupné úpravě vzhledu na obou místech, o čemž bude veřejnost informována, i k výsadbě nových stromů. V současné době začne probíhat zmíněné restaurování historického sloupu, které by mělo být dokončené do konce prázdnin. Občané budou moci zajímavou práci restaurátorů sledovat, poněvadž bude probíhat na místě. Nejdříve bude ale nutné zmíněné lípy pokácet a snížit terén ostrůvku vzhledem k doplnění schodu a především k budoucí ochraně proti vlhkosti.

Po dokončení restaurátorských prací bude prostor kolem pomníku osazen znovu čtyřmi stromy, které dotvářejí estetičnost místa a mají určitou symboliku spojenou právě s tímto prostorem.

Technologie restaurování Mariánského sloupu

Mariánský sloup bude restaurován na místě bez demontáže a transferu do ateliéru. Rozebrána bude druhotná dlažba v prostoru mezi balustrádou a schodem sloupu. Bude vytesán nový schod, ze čtyř částí, který bude na betonový základ osazen kolem posledního stávajícího schodu. Pod soklovou částí sloupu tak vznikne schodiště o třech stupních. Prostor mezi schodištěm a prahem balustrády bude nově zadlážděn kamennými deskami, které budou vyspárovány do nových odtokových otvorů v prahu balustrády.

Povrch kamene sloupu, sochy, soklu, schodů a balustrády bude očištěn párou od mechů a usazených nečistot, za použití biocidního prostředku. Po vyschnutí bude narušený povrch kamene chemicky zpevněn a injektovány praskliny. Na všech částech bude provedena plastická retuš umělým kamenem a barevné retuše povrchu. Bude obnoveno spárování.

Chybějící čtvrtá váza bude podle jedné dochované vytesána jako kopie z přírodního kamene a osazena na původní místo. Povrch kamene bude konzervován a hydrofobizován.

Týniště nad Orlicí, 11.5.2017

Libor Koldinský, starosta města 

11.5.2017 7:37:53 | přečteno 839x | petra.cizkova
 
load