Týniště nad Orlicí

Oficiální internetová prezentace města
Zvětšit písmo: A A A

Vyhledávání

Strom

Projekt Předcházení vzniku biologicky rozložitelných a textilních odpadů v městě Týniště nad Orlicí

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.


Město Týniště nad Orlicí má snahu snížení množství produkovaného směsného komunálního odpadu. Při provedení rozboru je patrné, že velkou složku tvoří bioodpad a částečně i textil. Tento projekt odpovídá právě dosažení těchto požadavků.

Hlavním cílem tohoto projektu je snížení množství odpadu ukládaného na skládky. Textil dále využít a bioodpad vracet ve formě stabilního humusu do půdy.

Jedná se především o zamezení skládkování textilu prostřednictvím doplnění sběrné sítě a výrazné snížení biologicky rozložitelných odpadů prostřednictvím zavedení efektivního systému domácího kompostování. Smyslem projektu je předcházet vzniku odpadu přímo v místě jeho vzniku. Předpokládaným výsledkem by mělo být snížení množství směsného komunálního odpadu řádově o stovky tun. Tento výsledek je přínosem pro samotné občany k udržitelnosti poplatků za nakládání s odpady, vzhledem k neustále rostoucím cenám.

Každý z občanů, včetně členů domácnosti, kterému bude kompostér přidělen, se svým způsobem zavazuje, že v jejich nádobě na směsný odpad, se již neobjeví žádný kompostovatelný odpad. Potom bude možno dosáhnout předpokládaných cílů a výsledků a realizace získá předpokládaný smysl.

Pro úplnost ještě uvádíme finanční vyčíslení projektu:

Celkové způsobilé výdaje: 3 308 930,- Kč

Dotace EU:   2 812 591,- Kč

Příspěvek z rozpočtu města:  496 339,- Kč

Z uvedeného je patrné, že se jedná o nezanedbatelné částky a o to větší je pro město a zúčastněné důležitost plnění cílů a maximálního využívání těchto kompostérů a zároveň i kontejnerů na textil.

Město Týniště nad Orlicí

ikona souboru ikona souboruProjekt Předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů v městě Týniště nad Orlicí


14.8.2019 8:08:05 | přečteno 490x | petra.cizkova
 
load