Týniště nad Orlicí

Oficiální internetová prezentace města
Zvětšit písmo: A A A

Vyhledávání

Strom

Prohlášení o připravenosti města Týniště nad Orlicí k plnění nařízení GDPR

Dne 25. 5. 2018 nabývá účinnost Obecné Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES "obecné nařízení o ochraně osobních údajů" (dále jen Nařízení GDPR).

Město Týniště nad Orlicí (dále také jen „Město“) je připraveno plnit požadavky příslušných ustanovení tohoto právního předpisu a důsledně respektovat práva subjektů údajů a chránit jejich osobní údaje a soukromí.

Město má povinnost dle čl. 37 odst. 1) písm. a) GDPR jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. Město jmenovalo pověřencem společnost EUmat s.r.o., IČ: 275 42 343, sídlem Trstěnická 547, Litomyšl, určená osoba p. Daniel KUTAL, kontakt na pověřence je poverenec@tyniste.cz.

Město spravuje osobní údaje především ze zákonných důvodů, na které se nevztahuje povinnost souhlasu subjektů údajů.

V případě, že subjekt údajů, které Město spravuje, vznese v souladu s příslušnými ustanoveními Nařízení GDPR vůči Městu dotaz spojený se správou svých osobních údajů, musí být příslušná žádost o poskytnutí informace zaslána jedním z těchto způsobů:

  • datovou schránkou,
  • na emailovou adresu podatelna@tyniste.cz a v tomto případě musí být opatřena kvalifikovaným certifikátem pro elektronický podpis,
  • na emailovou adresu pověřence, uvedenou shora, i v tomto případě musí být opatřena kvalifikovaným certifikátem pro elektronický podpis,
  • případně musí být doručena osobně na podatelnu Města, kdy bude ověřena identita žadatele.

Uvedená opatření jsou vedena snahou Města chránit osobní údaje před jejich předáním neoprávněné osobě.

 

Město Týniště nad Orlicí

Libor Koldinský, starosta


25.5.2018 7:10:32 | přečteno 432x | petra.cizkova
 
load