Týniště nad Orlicí

Oficiální internetová prezentace města
Zvětšit písmo: A A A

Vyhledávání

Strom

PODZIMNÍ ODPADOVÉ DNY - 24.11.2017

Oznámení Městského úřadu v Týništi nad Orlicí o organizaci svozu odpadu v obcích Rašovice, Křivice, Petrovice n. Orl., Štěpánovsku


SBĚR  DROBNÉHO  CHEMICKÉHO  ODPADU A  ELEKTROZAŘÍZENÍ

Termín: 24. 11. 2017 (pátek) odpoledne

Sbírané druhy: Baterie všeho druhu, oleje, staré barvy včetně plechovek od barev, zářivky a výbojky, kyseliny a zásady, ředidla, hadry na čištění, teploměry, kosmetika, pesticidy, fotochemikálie, léky, lepidla, nádoby se zbytky škodlivin, monočlánky, eventuálně neuvedené odpady podobného charakteru.

Současně se sběrem drobného chemického odpadu bude proveden sběr starých televizorů, rozhlasových přijímačů, lednic, bojlerů a dalších elektronických zařízení z produkce domácností. K bezplatnému zpětnému odběru musí být tato technika kompletní!!! Veškeré odpady je nutné předávat osobně!!!

Sběr bude proveden na těchto stanovištích:

RAŠOVICE

č. 1 u bývalé školy v 15.00  -  15.15 hodin

č. 2 u stanoviště tříděných odpadů, u Kopeckých č. p. 3 v 15.20  -  15.35 hodin

KŘIVICE

č. 3 u hospody v  15.45  -  16.00 hodin

č. 4 u Václavků č. p. 71 v 16.05  -  16.20 hodin

PETROVICE N. ORL.

č. 5 Velké Petrovice – křižovatka u č. p. 34 v 16.45  -  17.00 hodin

č. 6 Velké Petrovice – u občanského výboru v 17.05  -  17.20 hodin

č. 7 Petrovičky – u autoservisu v 17.25  -  17.40 hodin

ŠTĚPÁNOVSKO

č. 8 Kopaniny v 17.55  -  18.10 hodin

č. 9 u křížku v 18.20  -  18.35 hodin

č. 10  u Uhlířových č. p. 5 v 18.40  -  18.55 hodin

Důležité upozornění:

Občané, kteří z nějakých důvodů nemohou využít sběru v uvedených termínech, mohou odpady odevzdávat na sběrném dvoře Služeb města Týniště nad Orlicí, každé pondělí a středu od 12.00 do 17.00 hodin a sobotu od 8.00 do 12.00 hodin. Sběrný dvůr byl modernizován, a každý občan s právem ukládat zde odpady dostane přidělený čip (viz Pokyny a pravidla přidělování čipů pro využití sběrného dvora v Týništi nad Orlicí, tyto pokyny jsou dostupné na sběrném dvoře, nebo na webové adrese: www.sluzby.tyniste.cz (v záložce služby pro firmy a občany / sběrný dvůr).

Dřevní odpad nebude při tomto svozu přijímán. Občané mají možnost odevzdat bioodpad na zřízená sběrná místa v každé obci, do příslušných kontejnerů, Nebo mají možnost využít sběrného místa pod Mírovým náměstím u obchvatu, každé úterý od 13.00 do 17.00 a každou sobotu od 8.00 do 12.00. Toto sběrné místo je provozováno do konce listopadu.

Informace pro občany:

Upozorňujeme občany na možnost odkládání všech druhů baterií používaných v domácnostech. Baterie je možno uložit na chodbě Městského úřadu v Týništi nad Orlicí v přízemí nebo na Sběrném dvoře ve Službách města Týniště nad Orlicí.

Dále prosíme, využívejte sběrná místa tříděných odpadů zřízených v každé obci, kde je do určených nádob možné uložit: barevné a bílé sklo, papír, plasty, kovy, drobné elektrospotřebiče i obnošený textil. Tříděním odpadů se šetří nejen peníze obce, ale i peníze každého občana a také se zlepšuje stav životního prostředí.

Městský úřad Týniště n. Orl. Služby města Týniště n. Orl.

20.11.2017 13:36:27 | přečteno 275x | petra.cizkova
 
load