Týniště nad Orlicí

Oficiální internetová prezentace města
Zvětšit písmo: A A A

Vyhledávání

Strom

Oznámení o zahájení svozu bioodpadu

Vážení občané, oznamujeme vám, že Město Týniště nad Orlicí zřizuje od dubna tohoto roku svoz bioodpadů z bytových domů.

Jak jistě víte, jsou ve městě a obcích zapůjčovány kompostéry pro ukládání bioodpadů z domácností, které byly plánovány především pro rodinné domy, řadové a menší bytové domy. Aby se vyšlo vstříc i občanům bydlícím ve velkých bytových domech, zavádí se svoz bioodpadů v těchto lokalitách. Odpad bude ukládán do hnědých označených kontejnerů 1100 litrů, které budou umístěny na vybraných stanovištích tříděných odpadů. Svoz bude zajišťovat firma ODEKO ve čtrnáctidenních intervalech. První svoz proběhne dne 14. 4. 2020.

Nutno zdůraznit, že se jedná o zkušební provoz a bude záležet především na vás, jak se k dané možnosti postavíte. To znamená především maximální využívání kontejnerů a v neposlední řadě i kázeň při skladbě ukládaných bioodpadů. Z tohoto důvodu uvádíme, co do kontejneru patří a co ne.

Co patří do biokontejneru:

tráva, listí, plevel, piliny, zbytky rostlin, shrabky ze záhonů, zemina z květináče,  odpad z řezu keřů i  stromů, dřevní štěpka, zbytky ze zeleniny a ovoce, čajové  sáčky, kávová  sedlina, spadané ovoce, skořápky z vajec, papírové zásobníky na vejce, odpad z kuchyně rostlinného původu atd.

Co do biokontejneru nepatří:

zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé  oleje, kosti,  maso, kůže, uhynulá  zvířata,  exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny, obaly od potravin, plastové sáčky a obaly,  kamení, cihly, beton a všechny  další  biologicky nerozložitelné odpady.

Biologický odpad  musí  jít volně z nádoby vysypat, proto se při plnění odpad nesmí stlačovat či sešlapávat. Nádoba se nesmí přetěžovat, nelze  jí naplnit hlínou či drny. Bioodpad se nesmí vhazovat do biokontejnerů  v  plastových pytlích.

Výsledným efektem  tohoto projektu  by  mělo být snížení množství produkovaného směsného  komunálního   odpadu,  který  je  a  bude  zatěžován  vyššími   poplatky.  Především  je naprosto  zbytečné a nesprávné  biodpad  ukládat  na  skládky, když z něho po zkompostování vznikne kvalitní zemina.

Děkujeme, že třídíte!!!

Městský úřad Týniště nad Orlicí,
odbor životního prostředí

ikona souboruJak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie

6.4.2020 9:59:34 | přečteno 966x | petra.cizkova
 
load