Týniště nad Orlicí

Oficiální internetová prezentace města
Zvětšit písmo: A A A

Vyhledávání

Strom

Oznámení o konání Zastupitelstva města Týniště nad Orlicí - 15.3.2021

Vážení občané, oznamujeme vám termín konání Zastupitelstva města Týniště nad Orlicí, ktré se bude konat v pondělí 15. března 2021 v 16:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu v Týništi nad Orlicí (za dodržení nařízených epidemických opatření).

Program zasedání:

 1. Zahájení
 2. Kontrola úkolů z minulých jednání
 3. Zpráva o činnosti rady města
 4. Zpráva kontrolního výboru
 5. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu
 6. Změna složení Osadního výboru Štěpánovsko
 7. Rozšíření pamětní desky u památníku Obětem válek
 8. Využití předkupního práva při prodeji chaty v k.ú. Holice v Čechách
 9. Prodej bytových jednotek V Sítinách čp. 723, 757, Týniště nad Orlicí
 10. Prodej části pozemku p.č. 1029/2 v k.ú. Týniště nad Orlicí
 11. Směna části pozemku p.č. 2286/1 za část pozemku p.č. 342 v k.ú. Týniště nad Orlicí
 12. Odkup pozemků z LV č. 1679 v k.ú. Týniště nad Orlicí
 13. Směnná smlouva s Povodím Labe, s.p., Hradec Králové
 14. Zpráva finančního výboru
 15. Finanční záležitosti a úprava rozpočtu města na rok 2021
 16. Diskuse
 17. Závěr

8.3.2021 15:02:16 | přečteno 207x | petra.cizkova
 
load