Týniště nad Orlicí

Oficiální internetová prezentace města
Zvětšit písmo: A A A

Vyhledávání

Strom

Novinky pro využívání sběrného dvora v Týništi nad Orlicí

sberny dvur

Odložení odpadů a další využívání sběrného dvora je od 1.1.2017 možné pouze na základě předložení čipu. 

Pokyny a pravidla přidělování čipů pro využití sběrného dvora v Týništi nad Orlicí

Pro občany města Týniště nad Orlicí a obcí Rašovice, Křivice, Štěpánovsko, Petrovice nad Orlicí a dále majitele objektů využívaných pro individuální rekreaci na území města a obcí.

 1. Odložení odpadů a využití sběrného dvora je možné pouze na základě předložení čipu.
 2. Čip bude vydán občanovi obsluhou zdarma, po předložení dokladu totožnosti při její první návštěvě, nebo kdykoliv v otevírací době sběrného dvora.
 3. Čip bude vydán občanovi (poplatníkovi) dle článku č. 2 obecně závazné vyhlášky č.3/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu (dále jen poplatník).
 4. Čip bude vydán společně pro celou domácnost jednomu poplatníkovi.
 5. Čip je v rámci domácnosti přenosný.
 6. Čip není dovoleno půjčit ani předat osobě, která nežije ve společné domácnosti, jako poplatník, který čip převzal.
 7. Čip zůstává v trvalém vlastnictví organizace Služby města Týniště nad Orlicí a bude vydán na základě podepsaného předávacího protokolu.
 8. V případě ztráty nebo poškození čipu je povinností poplatníka, který převzal čip, tuto skutečnost nahlásit bez prodlení obsluze sběrného dvora.
 9. Při ztrátě čipu, nebo jeho poškození je poplatník, který převzal čip, povinen nahradit organizaci Služby města Týniště nad Orlicí škodu tím vzniklou.
 10. Při ztrátě podmínek nároku na vydání čipu dle bodu 2. a 3. je občan, který převzal čip, nebo jeho dědic povinen čip odevzdat obsluze sběrného dvora do 30 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zapřičiňující ztrátu těchto podmínek.
 11.  Pracovníci sběrného dvora mohou namátkově kontrolovat osobu vstupující do sběrného dvora na základě čipu. Oslovená osoba je povinna prokázat svoji totožnost.
 12.  Při zjištění, že poplatník drží čip jiného poplatníka než je oprávněn držet, je obsluha sběrného dvora povinna tento čip odebrat. Tato dotčená osoba musí čip neprodleně vydat.
 13. Tato pravidla jsou platná dnem 1. 1 2017 a platí do vydání nových pravidel, nebo do jejich zrušení.

 Josef Urbánek v.r.  Gažiová Jitka v.r.
 Město Týniště nad Orlicí  Služby města Týniště nad Orlicí

12.3.2017 14:21:33 | přečteno 1511x | admin.tyniste
 
load