Týniště nad Orlicí

Oficiální internetová prezentace města
Zvětšit písmo: A A A

Vyhledávání

Strom

Naše obec chce být zodpovědnější - začíná kompostovat

2

Naše obec už brzy zahájí projekt domácího kompostování. Reaguje tak nejen na zákon o odpadech, ale taky na vysoké množství zeleného odpadu, který se nachází ve směsném komunálním odpadu.

Dle vyhlášky 294/2005 Sb. musí být biologicky rozložitelný podíl komunálního odpadu ukládaný na skládky postupně omezován v souladu s harmonogramem stanoveným v Plánu odpadového hospodářství ČR a krajů (cílem je snížit tento podíl do roku 2010 na 75 %, do roku 2013 na 50 % a do roku 2020 na 35 % celkového množství (hmotnosti) biologicky rozložitelného komunálního odpadu vzniklého v roce 1995). Dle vyhlášky MŽP č. 321/2014 Sb. je proto každá obec povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování minimálně pro biologické odpady rostlinného původu, a to minimálně v období od 1. dubna do 31. října kalendářního roku.

Naše obec se v této situaci rozhodla svolat ekologické, ekonomické a smysluplné řešení pro bioodpady - kompostování. Projekt domácího kompostování v rodinných domech se obec rozhodla spustit tento rok. Cílem této koncepce je odbourat biologicky rozložitelný odpad z nádob na směsný komunální odpad. Jeho množství totiž tvoří v průměru více než 37% objemu těchto černých nádob. Občané tak začnou při separovaní plastů, papírů, kovů a ostatních složek třídit i svůj zelený odpad ze zahrad. Kompostování má pomoct k čistější a zelenější obci.

Biologicky rozložitelný odpad už nemůže končit v komunálu

Biologicky rozložitelný odpad jako odpad ze zahrad, zejména kytky, větve, listí, posečená tráva či zbytky z kuchyně už nesmí být podle nového zákona o odpadech vyhazovány do běžných kukanádob na směsný odpad, ale musí být zhodnocovaný například kompostováním. Proč to tak je?

Bioodpad z domácností se donedávna umísťoval na skládky komunálního odpadu, které začali nabírat nekontrolovatelné rozměry. Bioodpad jako takový je sám o sobě ve většině případů neškodná látka, avšak jeho smíchávání s ostatními druhy odpadu přispívá k zvýšení škodlivých a nekontrolovatelných reakcí na skládkách a ve spalovnách. Když se tento organický odpad rozkládá na skládce při anaerobních podmínkách, vzniká skládkový plyn a jeho prioritní složkou je metan. Ten je jedním z hlavních atmosférických stopových plynů zodpovědných za rozšířený problém skleníkového efektu a narůstání globálního teplotního průměru. Taktéž spalování zeleného odpadu v domácnostech a spalovnách dostalo červenou, protože pokud se bioodpad dostane do spalovny, stává se zdrojem pro tvorbu toxických plynů – dioxinů. Právě z těchto důvodů se ve společnosti přistoupilo k změnám v oblasti nakládání s komunálním a biologicky rozložitelným odpadem. A naše obec chce v tomto směru taktéž pokročit, stihla už zrealizovat první kroky k postupnému zavádění systému domácího kompostování, prostřednictvím zahradních kompostérů. Ty by měli být postupně součástí každého rodinného domu.

Více než třetinu odpadu tvoří právě bioodpad

Každý obyvatel vyprodukuje cca 300 kg odpadu ročně, který tvoří více než 37 % biologicky rozložitelný odpad. Pro zjednodušení: každá nádoba v domě / bytovce obsahuje skoro třetinu bioodpadu. Nádoby se vyváží na skládky i s odpadem, který tam nepatří. Právě projekt domácího kompostování by měl byt účinnou cestou k tomu, aby se toto obrovské množství zeleného odpadu z kukanádob na směsný Komunální odpad eliminovalo či úplně ztratilo. Kdyby se v nádobách nenacházel bioodpad a občané by ho zpracovávali přímo na svých zahrádkách, snížilo by se celkové množství komunálního odpadu, který je vyvážený z naší obce.

Kompostování jako tradice a nový trend v jednom

Už naši prarodiče dobře věděli, že jak v přírodě nebudou ničím plýtvat a když k ní budou ohleduplní, v dobrém jim to odplatí. To, co se jevilo jako nevyužitelný odpad a zátěž, dokázali zpracovat a dál využívat. Řeč je o kompostovaní, o vhodném zacházení s něčím, co se dnes nazývá bioodpad. Kompostování je totiž přírodě nejbližší způsob, jak nakládat s organickými zbytky. Tráva, seno, plevel, sláma, kytky, listí, slupky z ovoce a zeleniny a jiné zbytky z kuchyně a zahrádky můžou být mikroorganismy rozložené a vytvoří kvalitní humus, který je přírodním hnojivem, bohatým na živiny. Půdě se tak navrací to, co se při pěstování plodin z něj odčerpává.

V Čechách i na Slovensku má kompostování velkou tradici. Dokonce větší, než v ostatních krajinách. Kompostovali naši prarodiče a dnes se o to začínáme opět zajímat. Tradiční způsob kompostování v hnojištích a jámách postupně vystřídalo moderní a funkčnější řešení – kompostování v kompostérech. V nich dochází k rychlejšímu rozkladu biologických odpadů za pomoci vzduchu a působením mikroorganismů či ostatních půdních organismů. I navzdory tomu, že rozkladný proces v kompostérech probíhá na stejné bázi jako v půdě, je možné ho technologicky ovládat a zefektivňovat, aby kvalitního přírodního hnojiva bylo co největší množství a zpracovaný v nejkratším čase. V hnojištích, které má na zahradě většina lidí, trvá zpracování bioodpadu minimálně rok. Kompostér, tím že udržuje teplotu a vlhkost, tuto dobu zkracuje až o třetinu. Navíc nevyžaduje takovou velkou péči jako běžné kompostování v hnojištích. Kompostování je tedy ekologické i ekonomické řešení, které zabraňuje vzniku dalšího odpadu. Z hlediska životního prostředí je jednou z nejpřirozenějších forem recyklace. Zužitkováním zeleného odpadu se získává kvalitní hnojivo a není potřeba nakupovat drahé průmyslné výrobky.

Kompostování s radostí!

FOTO: www.meneodpadu.cz

VÍCE INFORMACÍ V PORADNĚ NA www.zahradni-kompostery.cz

Kopostování

1

1

 
3

3

 
5

5

 
4

4

 
2

2

 
QR

QR

 
QR Tyniste

QR Tyniste

 
6

6

 
 
30.5.2018 23:38:33 | přečteno 1249x | admin.tyniste
 
load