Týniště nad Orlicí

Oficiální internetová prezentace města
Zvětšit písmo: A A A

Vyhledávání

Strom

Nakládání s odpady - důležité informace

 Vážení občané, dne 9. 1. 2020 byly na sídlišti U Dubu a sídlišti Střed v Týništi nad Orlicí a v obcích nově umístěny speciální kontejnery na jedlé oleje a tuky. 

Jedná se o upravené popelnice o objemu 240 l s vhozem ve víku. Popelnice je černá s oranžovým víkem. Do těchto kontejnerů mohou občané odkládat použité odpadní  jedlé oleje a tuky, vždy v nepropustných pevně uzavřených plastových obalech, nejlépe PET lahve. V žádném případě do těchto kontejnerů nepatří syntetické oleje a tuky jako jsou motorové, převodové a hydraulické oleje, vazelína a podobné přípravky, které jsou nebezpečným odpadem a lze je odevzdat na Sběrném dvoře, kde je možnost i nadále odevzdávat i uvedené jedlé oleje.

Od 1. 1. 2020 byl zvýšen místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, který činí 696,- Kč/osobu/rok. Z tohoto důvodu žádáme především občany, kteří již zaplatili uvedený místní poplatek převodem nebo jiným neosobním způsobem v nesprávné výši, aby stejným způsobem uhradili chybějící částku.

Josef Urbánek, odbor životního prostředí MěÚ Týniště nad Orlicí


13.1.2020 8:02:12 | přečteno 708x | petra.cizkova
 
load